Omwonenden en Spant! zijn content met Boerderij-deal

Van overlast voor de buurt is (bijna) geen sprake meer.

Eddie de Paepe
Huizen

De rust rond Theater de Boerderij in Huizen is weergekeerd. Dit concludeert het college na gesprekken met de omwonenden en de directie.

Vanaf 2012 ondervonden omwonenden steeds meer overlast (geluid, parkeren) van de feesten, partijen en andere activiteiten in (de tuin van) het theater aan de Hellingstraat. Naar aanleiding van de toenemende klachten greep de toenmalige wethouder, Gerrit Pas (GroenLinks), in.

Het resultaat van het door hem ingezette mediation-traject was, dat gemeente uitbater Spant! de komende tien jaar in totaal 263.000 euro extra subsidie gaf voor de exploitatie. Dit in ruil voor het schrappen van álle commerciële (overlast gevende) activiteiten. De Boerderij werd sindsdien alleen nog maar als theater en voor sociaal-culturele activiteiten gebruikt.

Vertrouwen

Tijdens een evaluatiebijeenkomst meldden twee omwonenden dat de rust is weergekeerd, stelt het college. ’Er is geen sprake meer van geluidsoverlast en er is vertrouwen in directie van Spant! en dat dit ook zo blijft. Er is wel enige overlast bij theatervoorstellingen, maar dat is geen probleem.’ Ook de directie van Spant! vindt de beperking van de activiteiten tot de theatervoorstellingen acceptabel. ’Het theater draait goed en er is geen reden voor ontevredenheid.’

De gemeente heeft andere omwonenden schriftelijk naar de ervaringen gevraagd. Op basis van de reacties is met drie families een gesprek geweest. ’Dat leverde op dat er een keer sprake is geweest van parkeeroverlast. Van andere (geluids)overlast is geen sprake meer geweest.’

Jammer

Enkele omwonenden vinden het overigens jammer dat er geen (familie)activiteiten meer gehouden kunnen worden in De Boerderij. Naderhand is met nog twee families afzonderlijk een evaluatiegesprek gehouden. Ook zij meldden dat er geen overlast is ervaren. ’Beide families geven aan dat het nu erg rustig is in en rond De Boerderij.’

B en W concluderen uit dit alles dat verdere acties van de kant van de gemeente niet nodig zijn.

Wens

De wens van de gemeenteraad om met partijen te bespreken om, wat betreft activiteiten in De Boerderij, terug te keren naar de situatie van vóór 2012, is in de mediationgroep aan de orde geweest. Geen van de partijen (inclusief de directie van Spant!) bleek daar echter op dit moment behoefte aan te hebben.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen