Heerhugowaard aan de ’meespraak’

Gerard van Engelen
Heerhugowaard

Het jaar 2019 wordt in Heerhugowaard het jaar waarin ’meespraak en communicatie’ hoog op een voetstuk worden geplaatst en daar ook lang moeten blijven staan. Hoofddoel: inwoners nog meer betrekken bij het maken van nieuwe plannen.

Heerhugowaard is al jaren bezig om te experimenteren met manieren om de inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming. Want de mondige burger verwacht ook dat hij meer kan meepraten over nieuwe plannen. De gemeenteraad wil die mogelijkheden ook bieden, maar wel pas als er duidelijke spelregels zijn, zodat politiek en inwoners weten wat er te verwachten valt. Want de beslissingsbevoegdheid kan nooit bij de burgers gelegd worden, die ligt wettelijk bij de gekozen politici. Maar voor een ideeënloket, burgerpanel, wijkbezoeken of platform bewonersinitiatieven is altijd ruimte. Daarom komt er in 2019 een speciale commissie die zich daarover gaat buigen: de commissie ’Meespraak en Communicatie’.

Het uiteindelijke doel is ’een duurzame relatie met inwoners’ om zo samen met de plannensmeders en de politiek ’vraagstukken te signaleren en aan te pakken.’ Het college juicht het toe dat de politiek een nieuwe (derde) raadscommissie wil optuigen maar vraagt zich tegelijkertijd af of dat wel ’het meest optimale instrument’ is om bewoners warm te krijgen voor de ’meespraak’. ,,Uiteraard speelt de vorm die uiteindelijk gekozen wordt voor deze commissie een belangrijke rol.’’ Een alternatief kan het college er op dit moment nog niet tegenover zetten. ,,Maar door tijd in het experiment te stoppen kunnen we er wel achter komen.’’

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.