’Vroonermeer-driehoek’ vraagt om suggesties

De zogenoemde driehoek.© archieffoto HELD DRONE-SERVICE

Dominic Schijven
Alkmaar

Dat er een appartementengebouw komt op de zogenoemde Vroonermeer-driehoek in Alkmaar is allerminst zeker. De politieke fracties van Alkmaar mogen in januari lustig alternatieven bedenken voor de invulling van de Vroonermeer-driehoek.

Dat er op die plaats acht standplaatsen voor woonwagens komen is zeker. De aanname was dat er op de resterende ruimte een appartementencomplex gebouwd zou worden. Die aanname was geboren met een memo van de gemeente afgelopen februari. ,, Zoals bekend is, is aan de gesuggereerde alternatieve locatie op de Driehoek al een invulling gegeven voor een appartementengebouw en standplaatsen voor woonwagens’’ schreef het toenmalige college aan de gemeenteraad.

Dit staat haaks op collegeberichtgeving van oktober 2017. Toen bleek een supermarkt op die locatie moeilijk. Ondanks een petitie met ruime driehonderd handtekeningen, kwam de super er niet. Volgens de gemeente was er voldoende winkelcapaciteit in de buurt.Het college gaf wél aan een maatschappelijke invulling niet uit te sluiten.

Er is nu verwarring ontstaan bij diverse partijen en daarom krijgen de politieke fracties bij de commissievergadering van 10 januari de ruimte om ideeën te spuwen. De vergadering is ook een platform voor de wensen vanuit de omgeving. Zo wordt de wijkraad ook gelegenheid gegeven suggesties te doen.

De status van de wensen wordt als ’richtinggevend’ gewogen.

De acht woonwagenstandplaatsen nemen zo’n 2100 vierkante meter in beslag. De totale driehoek is zo’n 14.000 vierkante meter groot. Er gaat nu wel ruimte af voor eventuele parkeerplaatsen en ontsluitingen.

Bestemmingsplan

De ’driehoek’ is één van de twee locaties in Alkmaar waarvoor geen actueel bestemmingsplan is. Er zit nu nog een agrarische bestemming op. De andere locatie zonder actuele bestemming is ’t Lood, achter de McDonalds langs de Ommering.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.