Geen 30 km op Westzijde Zaandam

Willemien Schenkeveld
Zaandam

Het college blijft er na overleg met belanghebbenden tegen om op de Westzijde tussen de Vincent van Goghweg en de Klokbaai een maximumsnelheid van 30 kilometer in te voeren.

Het kan echt niet, vinden van wethouder Slegers (CDA) en zijn collegabestuurders. Ze volgen het negatieve advies van bureau Walraad Verkeersadvisering. Dat denkt dat het maximaal haalbare is een herinrichting die tot rustig rijden uitnodigt. Een echte 30 km zone zit er niet in.

De vier bewoners die het initiatief namen voor de 30km-posteractie in de Westzijde, begrijpen de overwegingen. ,,Het is een dilemma’’, zegt een van hen. ,,Ik geloof dat de gemeente er echt met aandacht naar gekeken heeft. De Westzijde is blijkbaar echt te druk om een 30 km zone van te maken. Al dat verkeer moet er toch doorheen.’’

’s Avonds en ’s nachts, als het rustig is op de Westzijde, zullen de ’snelheidsduivels met dit plan helaas niet zachter gaan rijden’ concluderen de bewoners wel met spijt.

Scholen

Et Buut en de Hannie Schaftschool zijn teleurgesteld. ,,Ik krijg regelmatig ouders (en kinderen) langs die verontrust zijn over de verkeersveiligheid van de Westzijde’’, schrijft de directeur van de laatste school.

De politie is het eens met de gemeente. Dit stuk van de Westzijde heeft een verkeersfunctie, vindt de politie, anders dan het stuk verderop dat een verblijfsfunctie heeft.

De Fietsersbond raakt het geduld met de gemeente kwijt. ,,Dertig is het nieuwe vijftig’’, schrijft de bond, die voorbeelden aandraagt uit andere gemeenten. In Castricum en Oostzaan zijn volgens de Fietsersbond wegen wel degelijk ingericht op een manier die Walraad niet mogelijk acht. Amsterdam overweegt zelfs de hele stad binnen de ring tot 30-kilometerzone te verklaren. ’Zaanstad moet niet achterop lopen’, vindt de Fietsersbond.

De gemeenteraad moet nog beslissen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.