B en W Hoorn: Vertrouwen in maar ook zorg over muziekschool

Van onze verslaggever
Hoorn

Het Hoornse college van B en W heeft vertrouwen in de toekomst van Muziekschool Boedijn, maar maakt zich ook zorgen om de financiële situatie.

Het is de kern van de beantwoording door het college, van een brief vol kritische vragen die de Fractie Tonnaer in november opstelde. Een bestuurscrisis en het uitblijven van de verplichte jaarverslagen en -rekening bracht Roger Tonnaer tot het stellen van de vragen.

B en W stellen nu in de beantwoording dat er vertrouwen is dat bestuur en directie van Muziekschool Boedijn ’de juiste koers heeft uitgezet naar de toekomst’. Maar: ’Het reilen en zeilen binnen de muziekschool baart ons uiteraard zorgen’. Hoewel het jaar 2017 een positief resultaat laat zien, is er een negatief eigen vermogen bij de muziekschool. Volgens de accountant is de jaarrekening correct tot stand gekomen, maar is de organisatie ’nog onvoldoende in staat om financiële risico’s op te kunnen vangen’.

De indruk van Tonnaer dat het college te weinig een vinger aan de pols heeft gehouden en de raad te weinig informeerde klopt volgens het college niet: Er is voortdurend contact geweest met de organisatie, maar er hebben zich geen zaken voorgedaan waarover de raad volgens B en W ingelicht moest worden.

Een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de gesubsidieerde instelling is naar de mening van B en W niet nodig: de organisatie laat zichzelf doorlichten door een externe, onafhankelijke organisatie.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen