Testament

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan nemen ten behoeve van een meerderjarige die vanwege zijn lichamelijke en/of geestelijke toestand dan wel het hebben van problematische schulden niet goed zijn financiële belangen kan behartigen.

De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt. Deze onderbewindstelling is bedoeld ter bescherming van de persoon in kwestie en zijn of haar vermogen.

COLUMN | Financieel Gezond | Ben Steenvoorden

De taak van de bewindvoerder kan op een aantal manieren eindigen maar stopt in ieder geval bij het overlijden van de onderbewindgestelde. Ondanks dat in dit geval zijn taak eindigt behoudt de gewezen bewindvoerder echter nog wel bepaalde verplichtingen. Volgens de wet blijft hij verplicht al datgene te doen, wat niet zonder nadeel voor de rechthebbende kan worden uitgesteld. Een lekkage in huis moet bijvoorbeeld verholpen worden om verdere schade te voorkomen. Deze verplichting blijft tot degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft aanvaard.

Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen zonder dat er erfgenamen zijn of waarvan de erfgenamen geen aanspraak maken op de nalatenschap. Als er voor zover wij als bewindvoerder weten geen erfgenamen of andere partijen zijn die de afwikkeling van een nalatenschap op zich willen nemen, melden wij de vermoedelijk onbeheerde nalatenschap bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zij onderzoeken of zij de nalatenschap kunnen en mogen afwikkelen.

Als er geen testament is te vinden, er geen erfgenaam zich meldt en er geen enkele partij de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt dan kunnen de medewerkers van ’Onbeheerde Nalatenschappen van het Rijksvastgoedbedrijf in actie komen. Zij inventariseren of er sieraden, kostbaarheden en geld zijn en of een eigen woning onder hun verantwoordelijkheid valt.

Het vermogen uit de onbeheerde nalatenschap wordt twintig jaar bewaard in de zogeheten Cosignatiekas. Wanneer niemand zich in die periode heeft gemeld, vervallen geld en goederen aan de Staat. Achter elke onbeheerde nalatenschap en elke onbeheerde woning zit een eigen verhaal maar wel met één overeenkomst: een testament had alles een stuk eenvoudiger gemaakt. Bijkomend voordeel is dat je zelf bepaalt waar je geld naar toe gaat tenzij je het natuurlijk gunt aan de Staat. Dan hoef je dus niets te doen!

Meer nieuws uit Achtergrond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.