Alkmaar gaat door de knieën voor Timpaan

Dominic Schijven
Alkmaar

De Raad van State moet nog uitspraak doen, maar de gemeente Alkmaar is al gezwicht. De gemeente kiest eieren voor haar geld en schikt met projectontwikkelaar Timpaan in zake ’Victory Veste’. ,,Onze advocaat voorziet een grote kans dat de Raad van State het standpunt van de rechtbank volgt’’, aldus het college van B en W.

De gemeente neemt de bouwgrond over van Timpaan voor 2.165.978 euro en bijkomende kosten van 334.022 euro. Mits de gemeenteraad het eens is met dat plan. De bijkomende kosten van drie ton zijn vergoeding voor Timpaan, die gecompenseerd wordt voor het plan dat zij niet kunnen afronden.

Daarmee sneuvelt het bouwplan Victory Veste definitief. Timpaan wilde 56 appartementen met 110 parkeerplaatsen, op het parkeerterrein bij Arcadialaan - Rhijnvis Feithlaan.

De lichten stonden op groen, tot de raad op de valreep het bouwplan afwees in 2017. Onterecht, oordeelde de rechtbank toen. De gemeente ging naar de Raad van State.

Parkeerproblemen

Als de gemeente Alkmaar weer eigenaar is van de grond bij parkeerterrein bij de Arcadialaan en Rhijnvis Feithlaan in de wijk Overdie, gaat de blik naar de parkeerproblemen in die omgeving.

,,Door het nu voorliggende schikkingsvoorstel te aanvaarden en de gronden in het gebied aan te kopen, kan woningbouw op de betreffende locatie worden voorkomen en kan de gemeente toewerken naar een invulling waarbij de parkeerproblematiek voor het gehele gebied wordt opgelost’’, aldus de het college burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De precieze plannen moet nog volgen, maar het parkeren staat op de voorgrond. ,,Bij een eventuele planontwikkeling anders dan parkeerterrein moet rekening worden gehouden met weerstand uit de buurt.’’

Daarvoor vragen burgemeester en wethouders nog wel even 400.000 euro van de gemeenteraad.

Dat is nog eens boven de 2,5 miljoen euro die al nodig is om de bouwgrond van projectontwikkelaar Timpaan te kopen en een miljoenenclaim af te wenden.

Timpaan wilde 56 starterswoningen bouwen met 157 parkeerplaatsen in Overdie, maar de Alkmaarse raad wees dat af in februari 2017.

Het parkeerprobleem kwam toen pas naar voren. De raad draaide het plan de rug toe, nadat buurtbewoners klaagden over te weinig parkeerruimte. Golden Tulip Hotel en de uitbater van restaurants Victory Wok en Kokusai lieten ook van zich horen uit angst voor verlies van parkeerruimte voor de gasten.

Genoegdoening

Timpaan wilde genoegdoening voor onder meer jaren voorwerk. De rechtbank gaf Timpaan gelijk. De Raad van State gaat waarschijnlijk Timpaan ook gelijk geven in de strijd.

De gemeente Alkmaar kreeg het in november om de oren bij de behandeling van de zaak. De kern van de kritiek was dat de gemeente het parkeerprobleem zelf veroorzaakt had met onder meer de bouw van twee kantoortorens en het schrappen een ondergrondse parkeergarage.

Ook is het niet Timpaans verantwoordelijkheid om met een privaat terrein het openbare parkeren te regelen.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.