Premium

Provincie investeert in stations Zaanstad

Zaanstad

De provincie Noord-Holland steekt twaalf miljoen euro in het ontwikkelen van de stationsgebieden in Zaanstad.

Het gaat daarbij om verbeteringen van de openbare ruimte en een impuls voor de woningbouw bij de stations Zaandam, Zaandam Kogerveld en Zaandijk-Zaanse Schans.

Dit bedrag maakt deel uit van een pakket afspraken die de overheden met het Rijk maken over ontwikkelingen langs de spoorlijn Amsterdam-Hoorn. De aanpak van de Guisweg, al jaren een knelpunt voor autoverkeer en fietsers, maakt ook onderdeel uit van deze afspraken. Dit biedt kansen om de potentie van het knooppunt Zaandijk-Zaanse Schans beter te benutten. In maart 2019 wordt een definitief besluit genomen over het gehele pakket.

Levendig

Gedeputeerde Joke Geldhof: ,,Gebieden rondom stations trekken steeds meer mensen aan. Deze drie stations bieden bij uitstek de kans om mogelijkheden te ontwikkelen om aantrekkelijk te wonen, werken en recreëren. Stedelingen willen hier graag wonen en toeristen willen deze gebieden bezoeken. Wij willen de drie stationsgebieden omtoveren tot levendige buurten.’’

De provincie heeft voor het verbeteren van OV-knooppunten 16,75 miljoen beschikbaar, waarvan acht miljoen euro wordt toegezegd voor de drie Zaanse stations. Voor het versnellen van woningbouw in Noord-Holland is vijftien miljoen euro beschikbaar. Hiervan komt vier miljoen naar Zaanstad.

Het besluit wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen