’De Vorstin schrijft weer zwarte cijfers’

Sister Sledge in 2017 in De Vorstin.

Leander Mascini
Hilversum

Het gaat goed met poppodium De Vorstin, is op te maken uit een brief van wethouder Wimar Jaeger.

Jaeger meldt dat het poppodium zwarte cijfers gaat schrijven. De verwachting is dat De Vorstin voor 2018 een bescheiden positief resultaat laat zien. ’De subsidie voor 2017 is inmiddels vastgesteld. Het jaar 2017 is met een klein positief resultaat afgesloten. De verwachting is dat de exploitatie voor 2018 van De Vorstin zich heeft gestabiliseerd’.

Toch is het niet allemaal hosanna: ’De Vorstin ligt op koers, maar blijft kwetsbaar. Het resultaat tot en met augustus is min 26.000 euro, dat is ongeveer 6.000 euro lager dan de prognose tot en met augustus laat zien’. Maar volgens Jaeger is er geen nood aan de man: ’De ervaring leert dat in het najaar wordt ingelopen. De Vorstin gaat er vanuit dat de jaarprognose wordt gehaald’.Wel is de werkdruk voor het vaste personeel van De Vorstin nog altijd hoog. Meer vrijwilligers moeten dit probleem tackelen. ’Er is een vrijwilligerscoördinator aangenomen. Daarnaast wordt er aan gerichte opleidingsmogelijkheden gedacht. Ook is er aandacht voor de balans in de planning van de programmering en of er een kortingspas voor vrijwilligers kan worden ontwikkeld’.

Opvallend is een passage over de bezoekersgroei: ’Er zijn meer bezoekers geweest’. Maar: ’Dit heeft nog niet geleid tot hogere horeca-opbrengsten. Dit komt doordat de drukte er ook voor zorgt dat de bars niet goed te bereiken waren. Hierop zijn inmiddels maatregelen getroffen’, schijft de wethouder. De verhuur van de oefenruimtes loopt nog wat achter, maar de incidentele verhuur is wel hoger dan verwacht werd.

Jaeger meldt dat de nieuwe ontwikkelingen rond De Vorstin in 2019 doorgaan. De gemeente zal komend jaar nog een vinger aan de pols houden. Daarna zal De Vorstin weer opgenomen worden in het reguliere subsidieproces.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen