Politiek verrast door actie parkeerplaatsen centrum Hoorn

Hoorn wil op terreinen van particulieren kijken of er parkeerrruimte is.© Archieffoto

Jaap Stiemer
Hoorn

Binnen de gemeenteraad van Hoorn is met verbazing gereageerd op de actie van de gemeente, waarbij wordt gezocht naar parkeerruimte op terrein van particulieren.

Zes fracties (CDA, VOC Hoorn, HOP, DRP, SH en VVD) uiten deze verbazing in een brief met vragen aan het college.

In de binnenstad werd recent door de gemeente een brief verspreid, waarin werd aangekondigd dat er een inventarisatie wordt gemaakt van mogelijkheden om op eigen terrein te parkeren. Bij alle huizen waar een plek van voldoende afmeting is om een auto neer te zetten, wordt geen parkeervergunning meer verstrekt.

Dit zorgde voor onrust in de binnenstad en volgens de briefschrijvers is dat niet zo gek. De gemeenteraad wist van deze actie niets af; de raadsleden lazen erover in deze krant. In de brief vragen de raadsleden waarom hierover niet is gecommuniceerd met de raad. Het steekt deze fracties des te meer, omdat het parkeren in het centrum een kwestie is waar zij nauw bij betrokken willen blijven. In de nabije toekomst zou hierover een visie worden gepresenteerd, waarover gediscussieerd kan worden.

,,Deze actie geeft ons hetzelfde gevoel als de brief over het Kerkplein waarin het schrappen van parkeerplaatsen werd aangekondigd’, zegt Dick Bennis (CDA), die het initiatief nam voorde brief. ,,Dat zorgt voor veel onrust. Dit komt volledig uit de lucht vallen, terwijl er over allerlei andere maatregelen wel is gesproken.’’

Het college zal de brief binnenkort beantwoorden.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen