Miljoenenstrop dreigt voor Parlan bij gebrek aan alternatieven voor gesloten jeugdzorg in Heerhugowaard

Heerhugowaard

Er dreigt een miljoenenstrop voor zorginstelling Parlan, wanneer zij geen nieuwe invulling weet te geven aan Transferium in Heerhugowaard.

Parlan heeft in 2010 voor het complex aan De Vork een huurcontract tot 2036 gesloten met corporatie Woonwaard.

Transferium bestaat uit tien groepswoningen plus een centraal gebouw van 10.000 vierkante meter met onderwijs-, behandeling-, vrijetijds- en kantoorruimten.

Overeenkomst

Jaarlijks is met de overeenkomst 900.000 euro gemoeid. Tot en met de einddatum gaat het dus om nog 16,2 miljoen aan huurpenningen.

Nu de opvang en behandeling van nieuwkomers in de gesloten jeugdzorg door achttien gemeenten in Noord-Holland Noord vanaf volgend jaar niet langer in handen is van Parlan, maar is gegund aan Horizon uit Rotterdam, is het de vraag of de huurafspraken kunnen worden nagekomen.

Leegstand

,,Voorlopig is er beslist geen sprake van leegstand, omdat de huidige bewoners hun traject in Heerhugowaard mogen afmaken’’, stelt Transferium-directeur Vrank Post.

,,We kunnen de komende maanden, misschien hooguit een jaar, minderjarigen met complexe problemen of stoornissen in Transferium blijven opvangen en behandelen.’’

Oplossing

,,De instroom houdt op den duur vanzelf op. Daarna zal er een oplossing moeten komen voor het gebruik van het gebouw. Parlan gaat beslist op zoek naar nieuwe mogelijkheden.’’

In overleg met gemeenten is besloten onderzoek te doen naar de nieuwe rol die Parlan in de regionale jeugdzorg kan spelen. Ook de functie van Transferium kan daarin worden meegenomen.

,,Het zijn spannende tijden. Maar ik kan me niet voorstellen dat Parlan omvalt en er geen oplossing komt’’, aldus Post.

Doodzonde

,,Binnen Transferium is zoveel kennis en kunde over deze doelgroep opgebouwd en gebundeld, het zou doodzonde zijn om dat overboord te gooien. Hopelijk kunnen we het complex beschikbaar houden voor jongeren, desnoods voor minderjarigen zonder machtiging van de kinderrechter.’’

Woonwaard laat desgevraagd weten direct door Parlan op de hoogte te zijn gesteld van de moeilijkheden waarmee de zorginstelling is geconfronteerd.

Overleg

,,We zijn in overleg met Parlan over hoe zij Transferium en het gebouw in de komende periode willen en kunnen blijven gebruiken’’, stelt woordvoerster Anniek van Belle namens de corporatie.

De vraag hoe met het huurcontract wordt omgesprongen als Parlan de overeenkomst onverhoopt niet kan naleven, is volgens haar momenteel geen thema.

,,Van een vertrek is geen sprake. Pas wanneer Parlan het contract voortijdig wil opzeggen, komt die situatie aan de orde.’’

Ook wanneer Parlan toch afhaakt, kan Woonwaard nog altijd alle kanten op met Transferium.

Woonvorm

Van Belle: ,,Het complex is destijds ontwikkeld met het oog voor flexibiliteit in toekomstig gebruik en met de gedachte dat er altijd mensen zijn voor wie een gezamenlijk woonvorm fijn en praktisch is.’’

Intussen is Horizon in Noord-Holland Noord op zoek naar vestigingslocaties voor kleinschalige vormen van gesloten jeugdzorg.

De Rijp is in dat opzicht absoluut een plek die in beeld is, al is het geen uitgemaakte zaak dat de instelling daar een locatie opent.

,,De Rijp is een van de zoekgebieden’’, verklaart woordvoerster Josephine Veldhoen. ,,Er zijn meer potentiële vestigingslocaties in Noord-Holland Noord.’’ Welke wil zij niet prijsgeven.

Meer nieuws uit Alkmaar

Meest gelezen