Heemskerker Jos van Hout zoekt veertig medestanders voor Knarrenhof

Jos van Hout

Jos van Hout© Foto Heleen Vink

Eric Kok
Heemskerk

Een modern woonhofje, voor mensen van vijftig jaar en ouder, maar ook voor jongeren. Heemskerker Jos van Hout zoekt medestanders om een Heemskerkerhof tot stand te brengen. ,,Het is sociaal, levensloopbestendig en betaalbaar’’, zegt hij. Hij hoopt dat het hofje er over een jaar of zeven staat.

Het Heemskerkerhof moet een combinatie worden van de hofjes van vroeger en het gemak van nu. Van Hout denkt aan een stuk of 24 wooneenheden rond een gemeenschappelijke tuin en een gemeenschappelijke ruimte. ,,Het is echt iets voor mensen die behoefte hebben aan sociale contacten. Er is veel plaats om elkaar te zien en te spreken en om samen dingen te doen, om je hobby’s te delen.’’

,,Het moet sociaal prettig wonen zijn. Het heeft iets van een klein dorp, waar je aandacht voor elkaar hebt, dingen met elkaar en voor elkaar doet en elkaar stimuleert. Als de ene bewoner een auto heeft, kan die bijvoorbeeld een andere bewoner van tijd tot tijd vervoeren. Of degene die een ladder heeft, kan de dakgoten van een ander schoonmaken. Zo help je elkaar om langer zelfstandig te blijven wonen.’’

Belangstelling

,,Dit vult het gat tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgingshuis. Dat gat is heel groot. Hoe ouder je wordt, hoe meer ondersteuning, hulp en zorg je nodig hebt. Dat komt dan vaak op familie neer, op de kinderen. In een hofje ben je minder afhankelijk van mantelzorgers en zorgprofessionals. Het is overigens opvallend hoeveel ex-verplegers belangstelling voor zo’n hofje hebben, die zelf niet in een verzorgingshuis willen wonen.’’

Het is niet de bedoeling dat de bewoners van een hofje elkaar zorg verlenen. ,,Het is geen woongroep. Het gaat om aandacht voor elkaar, elkaar helpen en elkaar spreken. Dit is echt iets voor mensen die behoefte hebben aan sociale contacten, aan de saamhorigheid van vroeger. Als je actief en betrokken blijft, vereenzaam je niet en blijf je langer gezond.’’

En dat met behoud van de privacy van je eigen woonruimte. Al zal die kleiner zijn dan een rijtjeswoning of een villa. ,,Een hofje wordt een combinatie van koop- en huurwoningen. Dat wordt sociale huur. Het blijft hoe dan ook betaalbaar. Het is mogelijk gebleken wooneenheden voor 170.000 euro te realiseren. Dat is uiteraard afhankelijk van de wensen en eisen van de bewoner en waar het hof gerealiseerd kan worden. De jongste aspirant-bewoner van een Knarrenhof in Nederland is 19, de oudste 92.

Van Hout hoopt dat veertig mensen zich bij zijn initiatief aansluiten. Ergens rekent hij op veel belangstelling, immers Heemskerk vergrijst. De helft van de inwoners is tussen de 45 en 65 jaar, en een op de vijf is 65 jaar en ouder. ,,Maar ook mensen van buiten Heemskerk zijn welkom.’’ Als er genoeg medestanders zijn, kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. ,,Dan kunnen we kijken naar geschikte plekken. Het kan nieuwbouw zijn, maar ook een bestaand gebouw, zoals een oude school.’’ De landelijke stichting heeft een eigen architect, die ons dan verder kan ondersteunen bij het realiseren van de verschillende woonwensen.’’

Kansrijk

Een eerste contact heeft hij al gelegd met de gemeente. ,,Die staat er welwillend tegenover. Ze noemden het een kansrijk initiatief.’’

Aanmelden via facebook.com/groups/krasseknarrenheemskerk

Josvanhout@casema.nl

Knarrenhof

Knarrenhof - de naam is ontleend aan de ’krasse knarren’ van Koot en Bie - is een landelijke stichting die leeftijdbestendige woongroepen voor zelfredzame senioren helpt bouwen.

Naast senioren bouwt ze ook voor ouders van gehandicapte kinderen, voor meer generaties en voor jongeren.

De stichting zoekt eerst een groep van gelijkgestemden en ontwikkelt dan de woningen. Ze financiert de beginstadia van onderzoek en ontwikkeling. Pas als er ’maatvaste’ plannen gemaakt worden, brengt ze kosten in rekening.

De stichting bestaat sinds 2010. Het eerste Knarrenhof is gerealiseerd in Zwolle en in 2017 opgeleverd. Hou er dus rekening mee dat het vier tot zeven jaar kost. In Zutphen, Deventer en Gouda zijn er vergevorderde plannen, net als in dertig andere gemeenten. In Leiden zijn tweehonderd mensen op zoek naar een plek voor een hofje, in Obdam zeventig.

Meer informatie op knarrenhof.nl

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.