Velsen: ’Waar mogelijk stil asfalt’

Velsen: ’Waar mogelijk stil asfalt’
Velsen

Op doorgaande wegen met veel verkeer wil de gemeente bij gepland groot onderhoud waar mogelijk stil asfalt toepassen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om (delen van) de Hagelingerweg (noordwest van Kweekerslaan) in Santpoort-Noord, Van den Vondellaan in Driehuis, Stationsweg en Parkweg in Velsen-Zuid, De Geul en de Zeeweg (deel ten noorden van Heerenduinweg) in IJmuiden. Dat staat in een ontwerp-actieplan geluid voor de periode 2018-2023.

Het actieplan is vooral gericht op het aanpakken van wegverkeerslawaai in de bebouwde kom bij woningen die meer dan 68 decibel te verduren hebben.

De gemeente is in de gelegenheid om door het aanbrengen van stil asfalt, de geluidsbelastingen op woningen te verlagen. Dit kan ook met gevelisolatie of geluidsschermen, maar dit is tijdsintensief en duur, asfalt is volgens het college van Velsen daarom de beste oplossing.

Het stille asfalt, SMA-asfalt, is niet veel duurder om aan te leggen. Het asfalt gaat wel minder lang mee dan ’gewoon’ asfalt en moet dus eerder vervangen worden.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, wordt de nieuwe laag aangebracht bij groot onderhoud aan de wegen in de komende jaren.

Bij de voorbereiding van de projecten wordt per situatie beoordeeld of toepassing van stil asfalt tot de mogelijkheden behoort en welk asfaltmengsel dan het meest in aanmerking komt.

Het ontwerp-actieplan ligt binnenkort ter inzage, alle Velsenaren kunnen dan reageren op de plannen. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit.

Meer nieuws uit IJmond

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons