Jochem Myjer wil in duinen Texel een ondergrondse ’Gorgelwereld’ maken

Op deze plek zou de Gorgelwereld moeten komen. In het duinterrein broeden onder andere tapuit, blauwborst en roodborsttapuit.© Archieffoto René Pop

De Cocksdorp

Jochem Myjer wil een educatieve kinderattractie in de duinen bij de Texelse vuurtoren maken: De Wereld van de Gorgels.

Het Texelse college wil in principe medewerking verlenen aan het plan van de cabaretier en kinderboekenschrijver, maar heeft Myjer verzocht om eerst in overleg te gaan met de betreffende instanties over het verkrijgen van de andere benodigde vergunningen.

Myjer heeft verschillende populaire kinderboeken geschreven over de Gorgels, wollige wezentjes die Mensenkinderen beschermen. Ze wonen op het Eiland, waarin Texel gemakkelijk te herkennen is. Myjer verblijft de helft van het jaar in zijn vakantiehuis bij de Slufter.

Het plan behelst de bouw van twaalf tot vijftien ondergrondse Gorgelholen. De 3d-voorstellingen die zich daarin bevinden, zijn van bovenaf zichtbaar. Bewustwording van de natuur is een van de thema’s. Het enige bouwwerk boven de grond is een houten bank in de vorm van een teenslipper.

Het duingebied waar het plan gerealiseerd zou moeten worden, is nu vrij toegankelijk en dat blijft het ook. Er worden geen paden aangelegd.

Het perceel is bestemd voor Natuur-Kuststrook, Waterstaat-Waterkering en Vrijwaringszone-Dijk. Ondergeschikt daaraan zijn dagrecreatieve activiteiten toegestaan. Bouwwerken zijn zeer beperkt toegestaan. Op dit punt is het plan strijdig met het bestemmingsplan. Er zijn ook vergunningen nodig van andere instanties dan de gemeente. Het gebied is een aardkundig monument. Verder is een vergunning nodig op grond van de Wet Natuurbescherming en moet het waterschap een watervergunning afgeven. www.degorgels.nl

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.