Rapport Tata Steel: grafietregens hebben beperkt effect op gezondheid

Bart Vuijk
Wijk aan Zee

Royal Haskoning heeft behalve ijzer (56%) nog een aantal andere, giftige stoffen en mineralen aangetroffen in de monsters. Een verbinding van vanadium maakt hier overigens slechts 0,13 procent van uit. Vanadium werd onlangs wel in veel grotere hoeveelheden gevonden in een monster dat inwoners van het dorp zelf hebben laten analyseren.

Het rapport is op 28 november aan Tata Steel gestuurd. Het geeft een analyse van de bron: monsters van het slak die zijn genomen bij Tata en Harsco. Die zijn naast de analyses gelegd van de ‘veegmonsters’ die in Wijk aan Zee van een net gewassen auto zijn gehaald. Meer dan de helft van de grafietneerslag blijkt te bestaan uit ijzer. Dit kan bij inhalatie irritatie geven in de longen. Bij grote hoeveelheden kan het misselijkheid en braken veroorzaken, maar het is onwaarschijnlijk dat het in die concentraties wordt ingeademd, aldus Royal Haskoning.

Toxisch

Het ingenieursbureau heeft een aantal toxische stoffen aangetroffen in de monsters. Een verbinding van vanadium maakt slechts 0,13 procent uit van de onderzochte monsters. Vanadium werd in veel grotere hoeveelheden gevonden in een monster dat inwoners van het dorp zelf hebben laten analyseren. Dit is dus veel minder.

Van grafiet, de meest zichtbare component van de neerslag vanwege de glittering, werd slechts 3,38 procent aangetroffen. Dit kan weinig kwaad, op wat irritatie van ogen en slijmvliezen na.

Irritatie van ogen, slijmvliezen en luchtwegen zijn ook de belangrijkste klachten die kunnen ontstaan na inademing van de kleinste korreltjes zwavel, aluminiumoxide, calciumoxide, difosforpentoxide, titaniumdioxide, Chroom III, en mangaanoxide. Van deze giftige stoffen hebben de toxicologen van het ingenieursbureau hoeveelheden aangetroffen die uiteenlopen van 0,2 tot vijftien procent.

Lees ook: Toxicoloog: onderzoek nodig naar gevaarlijke stof in zwarte regens over Wijk aan Zee

Fijnstof

Het is echter de grote vraag hoe ‘diep’ deze korreltjes het lichaam binnen kunnen komen. De grootste korrels blijven in de neus hangen, of worden vrij snel weer uitgehoest. Kleinere korreltjes, en fijnstof, dringen ongehinderd door deze menselijke beschermingsfuncties de longen binnen en kunnen zelfs in de bloedbaan geraken.

Veegmonster

Royal Haskoning heeft geen informatie over dit fijnste stof, want dat zit niet in de veegmonsters. Dit stof waait rond en slaat niet neer, maar kan wel worden ingeademd. Hier is verder geen informatie over. In zijn algemeenheid stelt Royal Haskoning vast dat de fijnstofmeters die op twee plekken aan de rand van het industrieterrein staan opgesteld, de afgelopen maanden geen hogere fijnstofemissies hebben gemeten.

Het bureau, dat dit onderzoek binnen twee weken verricht, meldt dat veel uitgebreider onderzoek nodig is om er achter te komen wat werkelijk de gezondheidsschade is van de stofemissies van Harsco en Tata Steel. Ook een gezondheidsonderzoek van omwonenden zou hierbij moeten worden betrokken.

Sommige inwoners van Wijk aan Zee bezitten het rapport al. Veelgehoorde opmerking is dat Royal Haskoning uitgaat van ‘incidentele stofemissies’ terwijl uit foto- en filmmateriaal blijkt dat er elke dag, en bijna elke vijf minuten wel stof de lucht in vliegt, waarvan een flink deel in het dorp terecht komt. De dorpsbewoners denken dat ze aan veel grotere hoeveelheden worden blootgesteld. Royal Haskoning neemt overigens zelf ook een slag om de arm: een nauwkeurige ‘blootstellingsanalyse’ is noodzakelijk.

Lees ook: Digitaal meldpunt voor grafietregens in Wijk aan Zee in de maak

royal_haskoning_tata_steel_rapport_grafietregens.pdf

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.