Bedreigingen en kansen Gooise kust onder de loep

Alle verbindingen, waardevolle plekken en bedreigingen in een oogopslag.© illustratie regio gooi en vechtstreek

Eddie de Paepe
Huizen

De gemeenten Huizen, Blaricum en Gooise Meren hebben - samen met de Regio - de bedreigingen en kansen voor IJmeer, Gooimeer en de 30 kilometer lange Gooise kustzone onder de loep genomen.

Met ondersteuning van landschapsarchitecten van MTD heeft dit geresulteerd in een ’verkenning’. Een regionale aanvulling op (of tegenwicht tegen) alle activiteiten en toekomstvisies van de Almere en Amsterdam en van de provincie Noord-Holland. De verkenning gaat dienen als ’onderlegger’ voor toekomstige beleidsontwikkelingen en actieplannen.

Huizen, Gooise Meren en Blaricum bepalen samen de inhoud en de vorm van het vervolg.

Trekvaarten

Een van de aanbeveling in het regionale rapport is: versterk onderlinge verbindingen. Onder de kansen op het gebied van de recreatie worden onder meer de trekvaarten (rondjes Muiden-Naarden en Muiden-Diemen) genoemd, in combinatie met de binnenwateren in de vestingen Naarden en Muiden. Verbindingen over de meren zijn niet alleen recreatief maar ook ’utilitair’ van nut, zoals een vaste verbinding over het water tussen Almere en Amsterdam.

Potentie

Kansrijk zijn volgens het rapport ook diverse wandel- en fietsverbindingen, waarbij een route langs de Gooise kustlijn ’de meeste potentie’ heeft. Ten slotte moeten locaties in de kustzone goed bereikbaar zijn (inclusief parkeerplek voor auto’s en fietsen), bij voorkeur per openbaar vervoer.

Natuurboulevard

Andere aanbevelingen richten zich op versterking van de kustlijn en -zone als recreatieve, landschappelijke en ecologische verbinding. Zo zou de ’natuurboulevard’ tussen Amsterdam en de Hollandse Brug bij Muiderberg moeten worden versterkt en doorgetrokken langs de kust van het Gooimeer en het Eemmeer. Verbeteringen waaraan gedacht wordt zijn: herstellen vestingwerk noordwestelijke entree Muiden, uitbaggeren noordelijkste vestinggracht Naarden, maken uitkijkpunten langs de Gooimeerkust (zoals in Muiden), tonen historie buitenplaatsen tonen, en verbeteren ecologische verbinding langs de Hollandse Brug.

Afbeelding uit de inspiratiesessie ’Kustlijn en havens langs de Zuiderzee’.

In het rapport worden ook ontwikkelingen/bedreigingen op een rij gezet, die om keuzes van de regio(gemeenten) vragen. Zo wordt aanbevolen dat overheden en betrokken organisaties afstemming zoeken bij het ontwikkelen van (nieuwe) havens, de aanleg van eilanden in meren, en het aanleggen of herontwikkelen van buitendijks gebied.

Almere

Verder moet de regio met een strategie/standpunt komen voor ontwikkelingen in andere delen van de Randmeren. Met name wat de verstedelijking in Amsterdam en Almere (Duin, Overgooi, Almere Pampus, bedrijventerrein Stichtse Kant) en de landschappelijke inpassing daarvan betreft. Andere aanbevelingen uit het rapport zijn: benut de historie van de kustplaatsen als kans voor de toekomst, vraag blijvend aandacht voor de waterplantenproblematiek, en participeer in de IJmeer-plannen.

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen