Premium

Compensatie vertraagde zeesluis IJmuiden later besproken

Compensatie vertraagde zeesluis IJmuiden later besproken
Aanleg nieuwe sluis IJmuiden.
© Archief
IJmuiden

Het is nog niet bekend hoe de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam gecompenseerd worden vanwege de vertraging met de oplevering van de nieuwe zeesluis. Zij hadden juist 46 miljoen meer betaald om de sluis eerder opgeleverd te krijgen dan het Rijk aanvankelijk wilde.

In de Kamerbrief van afgelopen week meldt minister Van Nieuwenhuizen (waterstaat) dat ze nog in gesprek gaat met de partijen over de financiële gevolgen.

Lees ook: Bouw nieuwe sluis IJmuiden kost 46,5 miljoen extra

De provincie betaalde 39 miljoen, Amsterdam en het havenbedrijf betaalde 47 miljoen mee aan de sluis omdat het Rijk de nieuwe zeesluis pas in 2029 uitgevoerd wilde hebben, maar met de extra financiële injectie zou de sluis in 2019 klaar zijn.

Dat wordt nu volgens de recentste planning januari 2022.

Volgens een woordvoerder van gedeputeerde Elizabeth Post (verkeer) worden de gesprekken over de compensatie pas opgepakt als de definitieve planning bekend is. „Dan weten we ook hoe groot de feitelijke vertraging is.”

Afgelopen week werd bekend dat de vertraging met de oplevering van de sluis ook voor het Rijk een financiële domper is. De vertraging en andere tegenvallers zorgen voor 46,5 miljoen euro aan extra kosten.

Lees ook: Ondanks miljoenen extra voor nieuwe sluis IJmuiden, niet meer spitsponten

Daarnaast wordt er rekening gehouden met nog eens voor 17,5 miljoen aan tegenvallers, dus in totaal een bedrag van 64 miljoen euro extra. Eerder werd al bekend dat de bouwers zo’n 200 miljoen meer kwijt zijn aan de bouw vanwege de ontwerpfout met de deurkas.

Ondertussen zijn forensen in de IJmond nog steeds gedupeerd omdat de sluisroute is afgesloten. Ondanks de miljoenen euro’s aan vertragingskosten, komt er geen extra geld voor extra veerponten.

Het college van b en w van Velsen is daar teleurgesteld over. „Velsen vindt het jammer dat de minister de nieuwe zeesluis alleen ziet als een infrastructureel project en niet als een project dat ook rechtstreeks invloed heeft op inwoners, werknemers en bedrijven in de IJmond’’, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De vertraging met de zeesluis, een project van Rijkswaterstaat, leidt volgens de gemeente niet tot extra kosten voor Velsen. Wel moet de gemeente langer de ambtelijke begeleiding voortzetten. „Dit past in de bestaande formatie”, aldus een woordvoerster.

Velsen heeft het verzet tegen Rijkswaterstaat over de gebrekkige compensatie opgegeven en is in overleg met Rijkswaterstaat over de bereikbaarheid van de gemeente op langere termijn.

Dat heeft nog niet iets concreets opgeleverd, zo antwoordt een gemeentewoordvoerster.

Bij een ambtelijk overleg tussen Rijkswaterstaat en de gemeente is wel een agenda opgesteld met onderwerpen die op dit moment spelen.

Dat zijn de sluisroute, Velsertunnel/Wijkertunnel, inzet van de calamiteitenbogen en het oplossen van de filedruk op knooppunt Velsen. ,,Met elkaar hebben we afgesproken om regelmatig overleg te hebben over deze onderwerpen om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen.’’

Meer nieuws uit IJmond

Meest gelezen