Plukkerspad Blokker definitief gered van kap

Het Plukkerspad blijft zoals het is.

Het Plukkerspad blijft zoals het is.© Foto Henk de Weerd

Jaap Stiemer
Blokker

Het Plukkerspad in Blokker blijft behouden. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten na protesten uit de omgeving.

Er worden hooguit twee van de 32 bomen gekapt om een goede ontsluiting te krijgen voor hulpdiensten, in geval van calamiteiten.

Dit is inmiddels ook al meegedeeld aan de groep van ongeveer v bewoners van de Coxlaan, die bezwaar maakten tegen de kap van de dubbele rij bomen tussen Coxlaan en Koewijzend. In de plannen voor de bouw van een nieuwe fase van de wijk Bangert en Oosterpolder was aanvankelijk opgenomen dat de bomen, en ook het laantje zelf, zouden verdwijnen om plaats te maken voor woningen.

Het college stelt nu het belang in te zien van het groene gebied. Dat neemt niet weg dat het gebied ten oosten hiervan wel bebouwd gaat worden. Bewoners van de Coxlaan hadden onder meer ook verzocht een bosplantsoen te behouden dat hier staat. Daarnaast vroegen ze om de aanleg van een groenstrook tussen hun tuinen en de nieuwbouw.

Dat gaat beide niet gebeuren, is de bewoners meegedeeld. Het college wil de bestemmingsplanprocedure voor het gebied niet opnieuw doen. Wethouder Marjon van der Ven heeft wel gezegd dat, als daar tijd voor is, de tekeningen van de bebouwing van het gebied aan de bewoners worden getoond, voor de zaak in procedure wordt gebracht. In het gebied staat ook hoogbouw gepland.

Wanneer de plannen ter inzage worden gelegd, kunnen de omwonenden hiertegen nog bezwaar maken.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen