VVD-vragen over aardgasloze proefwijk Huizen

Eddie de Paepe
Huizen

De VVD-fractie heeft, bij monde van Willem Meijerman, aan het college vragen gesteld over de aanwijzing en financiering van een pilot met het afkoppelen van aardgas.

In het kader van het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken hebben 74 gemeenten gemeld dat zij een bestaande wijk willen aanwijzen om ervaring op te doen met het energieneutraal maken daarvan. Op 1 oktober werd bekend dat het Rijk gekozen heeft voor 27 gemeenten, waarvoor in 2018 en 2019 in totaal 120 miljoen euro subsidie beschikbaar is.

Proeftuin

Meijerman: ,,Was de gemeente Huizen bekend met de mogelijkheid om een wijk aan te wijzen als proeftuin en met de daarvoor beschikbare financiële ondersteuning?”

Geen van de gekozen gemeenten bevindt zich in de Gooi en Vechtstreek. ,,Heeft de gemeente Huizen een aanvraag ingediend, zoals hierboven vermeld? Als dat niet het geval is: waarom niet?”

Volgens mededeling van wethouder Rebel is de gemeente Huizen van plan om een wijk aan te wijzen als pilot voor het aardgasvrij maken daarvan. Volgens een artikel in De Gooi- en Eemlander wordt volgende week bekend gemaakt welke wijk als proeftuin wordt aangewezen.

Criteria

De VVD wil weten welke criteria de gemeente gebruikt bij de keuze van de wijk, of

de inwoners bevraagd worden op hun betrokkenheid en enthousiasme, en of zij verplicht om van het gas af te gaan. ,,Hoe stelt u zich het plan van aanpak voor en de financiering daarvan?”

De Rijksoverheid streeft ernaar om in de komende jaren ongeveer honderd bestaande wijken aardgasvrij te maken. Volgend jaar kunnen gemeenten zich opnieuw aanmelden voor een proeftuin aardgasvrij. ,,Is de gemeente Huizen voornemens om zich volgend jaar aan te melden?”

Meer nieuws uit Gooi

Meest gelezen