Verdubbeling aantal slakpannen Harsco in strijd tegen grafietregens Wijk aan Zee

Bart Vuijk
IJmuiden

Tata Steel verdubbelt de komende maanden het aantal slakpannen voor het grafiethoudende roza-slak. Zo hopen Tata Steel en slakverwerker Harsco nieuwe grafietregens in Wijk aan Zee en IJmuiden zoveel mogelijk in te dammen.

Een slakpan is een grote ketel waarin het gloeiendhete roza-slak van de oxystaalfabriek naar het terrein van Harsco wordt gebracht. Daar wordt het vloeibaar gestort in een slakput.

Bij het storten doen zich soms explosies voor en vaak stofwolken, die bij zuidenwind naar Wijk aan Zee worden geblazen en daar vervuiling en - volgens een aantal inwoners - ook gezondheidsklachten veroorzaken.

Harsco is inmiddels door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onderworpen aan een last onder dwangsom. Bij elke overtreding die wordt vastgesteld, moet het bedrijf een boete van 5000 euro betalen.

De Omgevingsdienst controleert regelmatig. Inmiddels zijn al vier boetes opgelegd. Dit kan oplopen tot 150.000 euro. Als dat bedrag is bereikt, kan de Omgevingsdienst de installaties van Harsco sluiten.

Klachten

Tata Steel en Harsco willen het zo ver niet laten komen. Beide bedrijven hebben al een aantal maatregelen ingevoerd om nieuwe grafietregens te voorkomen. Die helpen onvoldoende, blijkt uit de voortdurende klachten uit Wijk aan Zee. Binnenkort komt er binnenkort enig soelaas door de toevoeging van extra slakpannen.

Er zijn nu tien slakpannen. Daar komen er binnen negen maanden elf bij. In december worden vier gebruikte pannen geschikt gemaakt voor het transport van roza-slak.

In de eerste drie maanden van 2019 komen er nog eens vier nieuwe pannen bij, die Tata heeft besteld in China. En tot september volgend jaar moeten er nog eens vier pannen bij komen uit China. Dan beschikken Tata Steel en Harsco over 21 slakpannen.

Door deze ruime verdubbeling wordt de koeltijd van het slak de komende negen maanden geleidelijk twee keer zo lang. Afgekoeld slak brengt minder risico op het vrijkomen van grafiet en stofwolken met zich mee.

Ingrepen

Deze maatregel is een aanvulling op eerdere ingrepen van Tata en Harsco in het productieproces. Zo zijn de hoogovens ’afgeregeld’, staan de bestaande slakpannen nu al een tijdje te koelen in de staalfabriek voor ze naar Harsco gaan, en doet Harsco zijn best om het slak zo dicht bij de grond als maar mogelijk te storten.

Het zijn allemaal tijdelijke maatregelen, want de kans op grafietwolken blijf aanwezig.

Platte repen

Een woordvoerder van Tata Steel meldt: ,,De ultieme oplossing is natuurlijk het bouwen van een hal. Wij zijn momenteel aan het werken aan een deel van die oplossing: het ontwerpen van platte bakken om slak in te gieten onder de afzuiging van de staalfabriek en dat daarna te transporteren naar Harsco voor verdere bewerking in de toekomstige hal met afzuiging. In die platte bakken gaat minder slak, die sneller zal koelen in een makkelijker bewerkbare, gestolde vorm, platte repen.”

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.