West Frisia buigt zich op 26 november over toekomst

Enkhuizen

Het demissionaire bestuur van voetbalvereniging West Frisia schrijft op maandag 26 november een algemene ledenvergadering uit.

Dan is het aan de leden om zich over de toekomst van de club te buigen en zo mogelijk een nieuw bestuur te vormen. De denktank heeft al aangekondigd een voordracht te doen voor nieuwe bestuursleden. De denktank, die graag veranderingen binnen de club ziet, en het opgestapte bestuur waren al enige tijd in overleg over een geschikte datum voor een ledenvergadering.

De denktank had bovendien graag gezien dat iemand van voetbalbond KNVB als bemiddelaar zou optreden. Dat gaat niet gebeuren. De KNVB heeft wel contact gehad met alle betrokkenen.

De denktank had bij monde van Wim Hink de indruk dat het opgestapte bestuur geen behoefte had aan bemiddeling.

Volgens ex-voorzitter Amanda Stelling zag de KNVB geen rol in deze kwestie voor zichzelf weggelegd. ,,Voor bemiddeling moeten er ernstig verstoorde relaties zijn. Wat valt er te bemiddelen? Wij willen dit als demissionair bestuur gewoon goed afhandelen voor de club. Dat is ook in het belang van de denktank.’’ Volgens de statuten moet het ex-bestuur binnen veertien dagen een ALV uitschrijven. ,,Dat doen we.’’ Stelling ziet er geen meerwaarde in dat een buitenstaander van de KNVB deze vergadering voorzit. ,,Ook niet voor de leden, ik denk dat we nu de poorten moeten sluiten en kijken hoe we verder gaan.’’

Het bestuur is in principe niet herkiesbaar.

Meer nieuws uit West-Friesland

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons