Premium

Raad van Castricum ’graait’ in WMO-geld

Raad van Castricum ’graait’ in WMO-geld
Spectaculair plan van de fractie GDB – het spoor verdiept aanleggen en het station, zoals hier in Amsterdam, ondergronds – haalde het niet.
© Archieffoto
Castricum

Vanwege ’grote grepen’ uit de reserve bedoeld voor het sociaal domein (WMO, Jeugdzorg) hebben GroenLinks, D66, SP en PvdA donderdagavond tegen de begroting van de gemeente Castricum voor 2019 gestemd.

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de reservepot met 5,4 miljoen euro zodanig is aangegroeid dat die bedragen gebruikt kunnen worden voor andere sociale kwesties dan uitvoering van de WMO en de Jeugdzorg. Op deze terreinen geeft Castricum zo weinig uit dat er geld overblijft. Daarvan kan twee ton beter naar eenzaamheidsbestrijding, bepleitte het CDA gisteravond bij de behandeling van de begroting in een amendement. Dat werd door een meerderheid van de raad aangenomen.

Reservepotje

In een ander amendement stelde CKenG voor 3 miljoen uit het reservepotje te halen voor algemene sociale zaken. Blijft er 2,4 reserve over voor WMO en Jeugdzorg en dat is ruim voldoende, aldus CKenG dat een meerderheid vond in de raad.

Tegen het zere been van de vier opposanten GroenLinks, D66, SP en PvdA die om die reden de begroting niet konden goedkeuren. GroenLinks-fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt sprak zelfs van ’graaien uit het sociaal domein’. „Daar is dat geld niet voor bedoeld, dat moeten we niet doen.”

De bij het begrotingsdebat van vorige week ingediende moties en amendementen kwamen gisteren in stemming. Spectaculair plan van de fractie GDB – het spoor verdiept aanleggen en het station ondergronds – haalde het niet. Te onrealistisch want veel te duur, was het oordeel. Alle partijen stemden tegen – behalve GDB dus.

Zoals verwacht haalden aansporingen van GroenLinks en D66 (amendement) en GDB en PvdA (motie) om het bouwen tot (top)prioriteit te maken het wel. De gemeenteraad wil dat er snel woningen bij komen met name voor jongeren, starters en ouderen. Daarom nam de raad ook de motie van CDA en De VrijeLijst aan waarin het college wordt opgedragen snel tijdelijke huisvesting te realiseren voor urgente gevallen. De term ’statushouders’ was geschrapt want de raad van Castricum wil geen onderscheid meer maken tussen vluchtelingen en andere woningzoekers bij de toewijzing van woningen.

Afkoopsom

Nog een motie (van CDA en PvdA dit keer) die met bouwen en wonen te maken heeft, kreeg groen licht: verhoog de afkoopsom voor projectontwikkelaars als die minder sociale woningen bouwen dan vooraf afgesproken. Deze bedragen gaan in de zogeheten egalisatiereserve; waarmee elders sociale woningbouw kan worden betaald.

Het college van b en w stelt voor het bedrag van 10.000 euro per niet-gerealiseerde sociale woning te verhogen tot 20.000 euro. CDA en PvdA bepleitten dat boetebedrag te verhogen tot 30.000 euro als extra drukmiddel om ontwikkelaars aan de afspraken te houden. De raad vond het een goed idee, al waren vraagtekens. Zo zei VVD-raadslid Gerrit Krouwel dat hij hoopt dat de bedragen nooit betaald hoeven te worden. „Ik wil dat die woningen gebouwd worden.”

Meer nieuws uit Kennemerland