Premium

Onvrede over begroting bij deel oppositie Purmerend

Onvrede over begroting bij deel oppositie Purmerend
Purmerend

De begrotingsvergadering in Purmerend is niet bij alle politieke partijen in goede aarde gevallen. De fracties van VVD, Leefbaar Purmerend en PVV stemden uiteindelijk tegen de begroting voor 2019.

Ze vinden dat veel uitgaven, onder meer op het gebied van duurzaamheid, niet goed zijn onderbouwd. Voor de financiering van een deel van de nieuwe plannen wordt een bedrag van drie miljoen euro uit de algemene reserve gehaald. Wijzigingsvoorstellen om daarin verandering te brengen, werden echter door een meerderheid van de raadsleden niet overgenomen. Reden voor de drie fracties, samen goed voor tien van de 37 zetels, om tegen de begroting te stemmen. Die werd door een flinke meerderheid wel goedgekeurd. Ook door oppositiepartijen SP en GroenLinks.

Van de meer dan dertig wijzigingsvoorstellen die door verschillende fracties waren ingediend, haalde een handjevol de eindstreep. Het uitbreiden van het aantal prijzen voor de genomineerden voor vrijwilligersprijs Lokaal Compliment bijvoorbeeld, een idee van het CDA. Daardoor krijgen alle tien genomineerden vanaf volgend jaar een prijs van in elk geval 250 euro.

En een voorstel van GroenLinks om de schuldhulpverlening ook bereikbaar te maken voor mensen met ’blokkerende schulden’. De schuldeisers willen dan niet meewerken, waardoor de schuldsanering niet kan worden ingezet. Het college is bereid om het door GroenLinks gevraagde onderzoek naar de mogelijkheden te doen, en de gemeenteraad stemde unaniem in.

Ook de mogelijkheden voor een door de SP gevraagd periodiek onderzoek naar de luchtkwaliteit in Purmerend worden door het college in kaart gebracht, zegde milieu-wethouder Paul van Meekeren toe. Evenals de mogelijkheden voor het inrichten van een ’grenzeloze milieustraat’, een pleidooi van D66. Daar kunnen ook inwoners van andere gemeenten hun grofvuil brengen. Op verzoek van het CDA wordt gekeken hoe het scheiden van afval verder gestimuleerd kan worden.

VVD, Leefbaar en PVV wilden een streep door het budget van ruim zes ton per jaar voor een woonvoorziening voor twaalf chronisch verslaafden: dat geld kon beter naar de jeugdzorg. Maar dat voorstel werd door een meerderheid weggestemd. Net als voorstellen voor het afschaffen van de hondenbelasting en het schrappen van een potje van 1,2 miljoen euro voor duurzaamheid.

Meer nieuws uit Waterland