Drentse ’invasie’ in gemeente Den Helder is raadsel

Den Helder

Een verklaring voor de ’invasie’ van inwoners van de provincie Drenthe die in 2017 zijn verhuisd naar de gemeente Den Helder is er vooralsnog niet.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in 2017 385 personen verkast van Drenthe naar Den Helder. In 2016 waren dat er slechts 110, een jaar daarvoor 35. Is het een toename van het aantal asielzoekers? Komt het door de marine of zijn het mensen die de Helderse duinen verkiezen boven Drentse hei? Of is het gewoon toeval? Niemand die de exacte reden van de opmerkelijke stijging kan verklaren.

,,Ik heb wat verder gespit maar wij kunnen het niet achterhalen. We zouden ervoor moeten weten uit welke gemeenten de nieuwe inwoners komen. En dat weten we niet’’, meldt gemeentewoordvoerder Jose van der Burg.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers verwijst naar de versnelde eerste inschrijving vergunninghouders die in 2016 als pilot werd gestart. Den Helder telt echter geen zogeheten BRP-straat, waar asielzoekers en vergunninghouders zich zo vroeg mogelijk kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

De marine kon gisteren geen reactie geven op het opvallend grote aantal Drentse Nieuwediepers.

Ondertussen zijn we toch wel erg nieuwsgierig geworden naar deze Drentse opmars.

Bent of kent u iemand die recent naar Den Helder is verhuisd en hier meer over kan vertellen? Mail dan naar redactie.hc@nhd.nl.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.