Minister Bruins: faillissement MC Slotervaart was niet levensbedreigend voor patiënten

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, tijdens het Tweede Kamerdebat over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis.

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, tijdens het Tweede Kamerdebat over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis.© ANP / Remko de Waal

Amsterdam

Door het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis zijn geen patiënten in levensgevaar geweest. Ook de twee patiënten niet, van wie een arts zei dat dat wel het geval was, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Het MC Slotervaart zelf laat ook weten dat er ,,geen sprake was van calamiteiten".

Bruins heeft navraag gedaan bij de bestuurder en de curator van het Amsterdamse ziekenhuis. Zij hebben hem verzekerd dat van een levensbedreigende situatie geen sprake was.

Een internist-oncoloog van het ziekenhuis had eerder laten weten dat de abrupte verplaatsing van een patiënt bijna fataal was afgelopen. De patiënt, die een zware chemokuur ondergaat, werd na het uitspreken van het faillissement naar het verkeerde ziekenhuis overgebracht. Behandelend arts Hans-Martin Otten zou de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daarover inlichten, maar de inspectie heeft volgens de minister geen melding ontvangen.

Bruins dringt erop aan alsnog melding te doen bij de IGZ als daar reden toe is. Hij heeft het bankroete ziekenhuis ook gevraagd op een rijtje te zetten wat er precies is voorgevallen en dat naar buiten te brengen, ,,zodat u het niet alleen uit mijn mond hoort''. De minister proefde scepsis en argwaan bij meerdere partijen. Bruins' ontkenning dat van levensgevaar sprake was, leidde tot een felle aanvaring met PVV-Kamerlid Fleur Agema. Zij verweet de minister de zaak te bagatelliseren. Bruins veegde die beschuldiging woedend van tafel.

Het MC Slotervaart laat weten de berichten over de levensbedreigende situatie te hebben laten onderzoeken. ,,Hieruit is gebleken dat bij beide gevallen geen sprake is geweest van een calamiteit. Deze conclusie is getrokken nadat onderzoek is gedaan naar de feitelijke gang van zaken door de calamiteitencommissie, de betrokken arts, de voorzitter van het medisch stafbestuur en de curatoren." Het ziekenhuis en de curatoren beseffen wel dat de situatie voor de patiënten ,,absoluut niet prettig" is geweest.

Lees ook: ’Patiënten, bundel je krachten’ en MC Slotervaart failliet verklaard

Meer nieuws uit Uitgelicht

Meest gelezen