Premium

Kelder inzet van verbeten strijd

Zaandam

Het was welles nietes voor gevorderden, toen meubelhandelaar Mehmet Kocyigit en Hoorne Vastgoed elkaar maandag troffen bij de Zaandamse kantonrechter.

Hoorne wil naar eigen zeggen van Kocyigit als huurder af omdat hij structureel te laat zijn huur zou betalen en weigert om een achterstallige elektriciteitsrekening te voldoen. Door de huurachterstand is bovendien een enorme boete ontstaan. De huisbaas heeft daarom beslag laten leggen op de rekeningen van Kocyigits zaak Woonsite Meubelen, in de kelder van de Vomar in de Czaar Peterstraat. Woonsite komt daardoor in de problemen en loopt zelfs het risico failliet te gaan. Kocyigit heeft daarom de kantonrechter gevraagd het beslag op te heffen.

De zitting van gisteren is niet meer dan een opmaat naar de werkelijke vraag: is Kocyigit een wanbetaler of probeert Hoorne hem met valse claims financieel zo onder druk te zetten dat hij vertrekt. Hoorne zegt dat Woonsite de rekening al zestien jaar te laat betaalt. Kocyigit spreekt dat tegen, maar heeft wel een verklaring. Hij betaalt steeds op de vijftiende van de maand omdat zijn huur op die datum inging.

Dat ging jaren goed, al zegt advocaat Schram nu namens het bedrijf dat het wel al die tijd een probleem is geweest. Zo is er een paar keer gedreigd met een boete, maar is die nooit in rekening gebracht. Dat gebeurt nu: 113 euro voor elke keer dat Woonsite te laat betaalde. Het is opgelopen tot duizenden euro’s.

Iets soortgelijks is er aan de hand met de elektriciteitsrekening. Woonsite betaalde servicekosten in de veronderstelling dat het stroomgebruik daar deel van uitmaakte. Op een van de jaarafrekeningen staat dat zelfs. Maar Hoorne beweert dat er zestien jaar geen elektriciteit betaald is. Zij zijn het simpelweg vergeten in rekening te brengen en doen dat nu alsnog voor de laatste vijf jaar bij zowel Woonsite als Vomar. Daarbij wordt de rekening verdeeld naar vierkante meters. Vomar (verwant aan Hoorne) en Woonsite verschillen daarin niet veel, terwijl het stroomgebruik volgens Woonsites advocaat Besli onvergelijkbaar is. Een kilowattuurmeter in de kelder zou dat ook aantonen, maar Hoorne gelooft die uitkomst niet. Wist niet eens dat die meter er was. Besli: ,,Het is uw pand en u noemt zich professioneel verhuurder?”

Volgens Kocyigit wil Hoorne hem kwijt omdat Woonsite niet in de verbouwingsplannen past. Maar die zijn van de baan, zegt Schram.

De Zaandamse rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Meest gelezen