’Voorkeur’ Nederlanders bij behandeling metisotopen

’Voorkeur’ Nederlanders bij behandeling metisotopen
De Hoge Flux Reactor in Petten.
© Foto Cyclomedia
Petten

Als de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten wordt opgevolgd door de Pallas Reactor, moeten Nederlandse patiënten een voorkeursbehandeling moeten krijgen bij de levering van medische isotopen. Dat adviseert een hoogambtelijke werkgroep aan de Tweede Kamer.

Volgens de werkgroep moeten over de leveringszekerheid voor Nederlandse patiënten ’harde afspraken’ worden gemaakt. Als er immers in Nederland een onderzoeksreactor komt waarin medische radio-isotopen worden geproduceerd voor de internationale markt, betalen wij immers de rekening voor andere landen.

Op verzoek van minister Kamp van Economische Zaken heeft de werkgroep de gevolgen op een rij gezet van het afbouwen, voortzetten of verder uitbouwen van de nucleaire infrastructuur in Nederland.

Eén van de aanleidingen hiervoor zijn de oplopende kosten voor het opruimen van het historisch nucleair dat in Petten ligt opgeslagen en dat naar COVRA in Zeeland moet. De kosten bedragen ruim 100 miljoen euro en volgens de werkgroep kunnen de kosten met tachtig miljoen euro, of zelfs nog meer, oplopen.

Duidelijk is dat NRG deze kosten niet zelf kan dragen. Bij een faillissement zouden de kosten voor de Staat zelfs met 35 miljoen euro toenemen omdat een deel van de kosten voor het historisch afval betaald moet worden uit de toekomstige opbrengsten van de isotopenproductie.

Goedkoper

Minister Kamp hintte er eerder naar dat een andere partij het historisch afval wellicht beter en goedkoper zou kunnen opruimen, maar de werkgroep komt niet tot die conclusie, zeker niet voor de korte termijn. Wél zouden NRG en COVRA beter kunnen samenwerken.

In Nederland worden jaarlijks circa 400.000 diagnostische onderzoeken en vierduizend therapeutische behandelingen verricht met medische radio-isotopen. Als de HFR (na sluiting in 2025) geen opvolger krijgt, kan de voorzieningszekerheid wereldwijd in gevaar lopen, aldus de werkgroep.

’Zonder diagnostische radionucliden zouden er jaarlijks honderdduizenden patiënten in Nederland een slechtere of helemaal geen diagnose krijgen. Daardoor zouden zij korter leven, meer bijwerkingen hebben of meer pijn hebben.’

Als de overheid de risico’s op tekorten aan medische radio-isotopen in de Nederlandse gezondheidszorg en daarbuiten wil beperken, moet er een opvolger komen voor de HFR, aldus de onderzoekers, die tegelijkertijd concluderen dat Pallas nu het meest vergevorderde Europese initiatief is om in de toekomstige vraag naar deze isotopen te voorzien.

Het RIVM verwacht dat de vraag naar medische isotopen, gemaakt met een kernreactor, in de komende periode gelijk zal blijven of zal stijgen. Daarnaast kunnen bepaalde soorten isotopen (hoofdzakelijk therapeutische isotopen) nog niet met alternatieve productietechnologieën geproduceerd worden.

De vraag naar deze therapeutische isotopen zal naar verwachting stijgen. Het is de vraag of hiervoor alternatieve productietechnologieën beschikbaar komen en zo ja, hoe lang het zal duren voordat initiatieven op wereldschaal isotopen kunnen gaan leveren.

Het is aan het nieuwe kabinet om knopen door te hakken. Wel heeft het huidige kabinet de hoogambtelijke werkgroep opgedragen nader te onderzoeken wat de technische mogelijkheden zijn en de benodigde financiële investeringen om alternatieve productietechnologieën voor de productie van medische isotopen.

Dit najaar moeten de resultaten bekend zijn.

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons