Vernietigt zandsuppletie de visstand? [video]

Vernietigt zandsuppletie de visstand? [video]
Met een speciaal net wordt plankton gemeten.
© foto Maarten Rutting
Haarlem

Regelmatig wordt de Hollandse kust versterkt door zand op te spuiten. Volgens vissers en biologen wordt daardoor het onderwaterleven vlak voor de kust vernietigd. Om te achterhalen of dat echt zo is, wordt de komende weken een groot onderzoek uitgevoerd.

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt veldonderzoek gedaan. In dit geval op het water met een onderzoeksschip en een rubberboot en vanaf het strand. Vorige week zijn de eerste metingen gedaan. Deze week wordt gemeten op een plek waar momenteel zand wordt opgespoten en wel bij Heemskerk en Castricum. Volgende week is Texel aan de beurt, waar ook zand wordt opgespoten om de kust te versterken.

Het instituut Wageningen Marine Research kijkt op in totaal vier plekken langs de Nederlandse kust naar de aanwezigheid van jonge vis, in relatie tot hun voedsel en de kenmerken van de kustzone, zoals doorzicht van het water en eigenschappen van het zand. Zo wordt met een speciaal net gevist op plankton, dat immers voedsel voor de vissen is. De ondiepe kustzone staat bekend als de kinderkamer voor vissen. Er zitten veel babyscholletjes.

Platvis

In het project Natuurlijk Veilig werkt Rijkswaterstaat samen met tien natuurorganisaties. Daarbij wordt gezocht naar de juiste balans tussen kustversterking en de natuurbescherming. Maar jaren geleden klaagden vissers al dat voor de kust tussen IJmuiden en Ameland geen platvis meer te vangen was als gevolg van de zandsuppletie. Bioloog Henk van der Veer van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) stelde eerder in deze krant dat zandsuppletie leidt tot een vernietiging van het onderwaterleven direct voor de kust. Hij stelde tevens dat de schol inmiddels in dieper water opgroeit.

Overigens deden in 2003 de kennisinstituten TNO en Nioz ook al een onderzoek naar de natuurwaarde in het ondiepe kustwater, waarbij ook naar de gevolgen van zandsuppletie werd gekeken. Rijkswaterstaat doet al tien jaar onderzoek naar de gevolgen van zandsuppletie. ,,Zo houden we al rekening met de broedgebieden van verschillende kustvogels. We blijven uit de buurt van zogende zeehonden. Ook houden we afstand van plekken waar beschermde trekvogels hun voedsel zoeken’’, onderstreept Rijkswaterstaat.

Het project samen met de natuurorganisaties moet helpen de suppleties zo uit te voeren dat ze zo min mogelijk schade aanbrengen aan de natuur. Het onderzoek moet ons nog meer inzicht geven over de ideale frequentie, de periodes, het volume, het type zand en de locaties. Ook wordt gekeken hoe de duinen zich ontwikkelen en wat de gevolgen zijn voor de Waddenzee.

Meer nieuws uit Nieuws

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons