Dialoog over landbouw en natuur op Texel

Masja Gielstra, de nieuwe coördinator van Nationaal Park Duinen van Texel, bij de informatiewand.

Masja Gielstra, de nieuwe coördinator van Nationaal Park Duinen van Texel, bij de informatiewand.© Foto IVN

Anja Roubos
De Koog

Veel agrariërs en relatief veel jongeren bezochten de door Nationaal Park Duinen van Texel georganiseerde avond over natuurinclusieve landbouw.

Vertegenwoordigers van het Nationaal Park waren na afloop tevreden over de dialoog die daar plaatsvond en noemen het een constructieve avond. Voorbeelden van natuurinclusieve landbouw zijn kruidige akkers, weidevogelbeheer en rekening houden met bodemwaarden en biodiversiteit. Op dat gebied gebeurt al veel op het eiland. De door Texelse boeren opgezette agrarische natuurvereniging De Lieuw wordt door zowel de provincie als terreinbeherende organisaties in Noord-Holland als voorbeeld gesteld, zo bleek. Ook LTO-voorman Arnold Langeveld benoemde de natuurgerichte activiteiten van Texelse agrariërs. Hij stelde dat het goed is als niet-agrariërs op boerderijen gaan kijken, zodat ze weten waar ze het over hebben. Zelf gaf de Texelaar in dit kader al een ’masterclass’ aan raadsleden. ,,Er blijkt niets zo divers als boerenbedrijven op Texel en niets zo divers als de eisen die dierenwelzijnsorganisaties stellen’’, zegt Petra Schut, regiodirecteur bij natuurorganisatie IVN. Volgens haar is er over en weer respect en begrip nodig. Door schaalvergroting zijn landbouw en natuur uit elkaar gegroeid, aldus Schut. ,,Agrariërs lopen bij natuurinclusief werken tegen problemen aan, zoals het verkrijgen van een eerlijke prijs en de bank die niet thuis geeft.’’

De volgende thema-avond van het Nationaal Park zal gaan over ’mensinclusieve natuur’, zoals recreatie.

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd in de entree van Ecomare een informatiepunt van het Nationaal Park geopend. Dat omvat onder meer een film, interactief scherm en kaart, die de bezoekers de hoogtepunten van het natuurpark tonen.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.