College Beverwijk: Alkmaarseweg moet veiliger

Friso Bos
Beverwijk

Het 30-kilometerdeel van de Alkmaarseweg moet nog veiliger en beter, vindt ook het Beverwijkse college van burgemeester en wethouders. Dat blijkt uit de beantwoording van raadsvragen die Kelly Uiterwijk van Vrij Beverwijk over dit onderwerp had gesteld.

Het gaat om het deel van de Alkmaarseweg dat vanaf de Plesmanweg naar de Rijksstraatweg in Heemskerk loopt. Het is een 30-kilometerzone met dientengevolge gelijkwaardige kruispunten. Rechts krijgt echter niet altijd voorrang wat tot vele bijna ongelukken leidt.

Onderzoek

Beverwijk gaat op vijf punten die Uiterwijk aandroeg onderzoeken uitvoeren in de hoop dat de situatie verbetert. Om ten eerste de snelheid en de intensiteit van het verkeer door de wijk te verminderen. Het doel is dat er per etmaal maximaal vijfduizend auto’s door dit deel van de Alkmaarse weg rijden.

De afslag vanaf de Plesmanweg is opgeheven, maar nog steeds slaan er automobilisten illegaal af de Alkmaarseweg in. Het college gaat onderzoeken hoe dat voorkomen kan worden. Ook onderzoekt het college hoe de inrichting van de kruispunten beter kan, zodat automobilisten eerder geneigd zijn om verkeer van rechts voorrang te geven.

Fietsers

Ook de situatie van fietsers krijgt de aandacht; het college onderzoekt hoe de fietsers minder gehinderd worden door inhalend autoverkeer. Tot slot gaat het stadsbestuur bekijken of er een veilige oversteekplaats kan worden gerealiseerd voor buurtkinderen en leerlingen van basisschool de Lunetten.

Raadslid Uiterwijk is enerzijds blij, maar had naast onderzoek graag concrete resultaten gezien. ,,Het is echter wel fijn dat het college onderkent dat er in deze straat een probleem is en ook stappen maakt om die problemen op te lossen’’, zegt ze. ,,Ik hou vinger aan de pols. Ik verwacht uiterlijk binnen een jaar concrete onderzoeksresultaten.’’

Complex

Het probleem in dit gebiedje is complex doordat niet alleen Beverwijk er de scepter zwaait. Het gemeentebestuur zal daarom ook in overleg treden met Heemskerk en met Connexxion die een busroute heeft die door deze 30-kilometerzone loopt.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.