Geen extern onderzoek naar aanleiding van leges dakrenovatieklus De Schooten

Delano Weltevreden
Den Helder

Een eenmalig incident. Zo kwalificeert de gemeente de fout die is gemaakt bij de berekening van de bouwleges voor de dakrenovatieklus van Woningstichting. Er is volgens burgemeester en wethouders van Den Helder geen onafhankelijk extern onderzoek nodig.

Hieronder het persbericht dat de gemeente woensdagmiddag heeft verspreid, naar aanleiding van de veelbesproken zaak.

Een intern onderzoek van de gemeente Den Helder, in opdracht van gemeentesecretaris Robert Reus, heeft helderheid gegeven in de gang van zaken rondom het opleggen van leges aan de Woningstichting Den Helder (WSDH). Door een te laag opgegeven aannemingssom werden navenante leges opgelegd door de gemeente.

Er blijkt sprake te zijn van een eenmalig incident, waarbij de WSDH per abuis een onjuiste aannemingssom heeft opgegeven met betrekking tot het verduurzamen van woningen van het Complex 58 (woningen in de Schooten). Inmiddels heeft de WSDH de aannemingssom gecorrigeerd en heeft de gemeente de daarbij horende leges opgelegd. Het college van burgemeester en wethouders gaat uit van het naar eer en geweten handelen van de WSDH, zeker ook gezien de lange staat van samenwerking met deze partner waarbij voor het eerst sprake is van een onvolkomenheid.

Berekening leges

Leges worden berekend op basis van een aannemingssom. De opgegeven aannemingssom bij het Complex 58 was aanvankelijk lager dan had gemoeten gezien de omvang van het project. Dat is door de WSDH recht gezet na gesprekken met de gemeente toen het euvel aan het licht kwam. Dat dit aan het licht kwam is te danken aan oplettendheid van eigenaren van woningen binnen het complex die meenden dat zij aanzienlijk meer dan de WSDH zouden moeten betalen voor aanpassingen aan het dak om hun woning te verduurzamen, conform de aanpak van WSDH. Dat blijkt dus niet het geval. De kosten van de aanpassingen zijn dezelfde voor zowel de huurhuizen van de Woningstichting als de huizen in particulier bezit.

Hoe dit van de kant van de gemeente heeft kunnen gebeuren is te verklaren doordat de gemeente een kwaliteitsmodel hanteert bij het beoordelen van omgevingsvergunningen. Daarbij ligt de prioriteit op de veiligheid van het object en in mindere mate op het controleren van de hoogte van de aannemingssom. Gelet op de grootte van het project, afkomstig van een bekende en betrouwbare partij, is het de gemeente niet opgevallen dat de aannemingssom bij dit object te laag was. Naar aanleiding van het interne onderzoek is besloten dat er geen extern onafhankelijk onderzoek gestart wordt.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.