Check op veiligheid bij alle burgemeesterswoningen

1/2
Amsterdam

Burgemeesters komen steeds vaker in het vizier van criminelen. Zeker als zij het lef hebben om ’in de onderwereld te wroeten’. Achter de schermen wordt daarom gewerkt aan het op een hoger plan brengen van de beveiliging van burgemeesters. Zo wordt gecheckt of woningen en vervoersmiddelen van burgemeesters wel veilig genoeg zijn.

Dat meldt Ruud Verkuijlen, binnen de politie belast met de ’veilige publieke taak’. Volgens hem rijst daarbij wel de vraag wie bijvoorbeeld verbetering van de beveiliging van de burgemeesterswoning betaalt. Verkuijlen: ,,Je kunt je afvragen welke maatregelen nodig zijn. Er zijn niet zo heel veel bedreigingen gericht op de woningen van burgemeesters. Het blijft een eerste stap om de veiligheid van burgemeesters te vergroten.’’

Weerbaar

Voor het ’weerbaar’ maken van politieke ambtsdragers werkt de politie samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat kon nog niet reageren.

De komst van de ondermijningswet, gericht op het tegengaan van de maatschappelijke effecten van georganiseerde criminaliteit, brengt burgemeesters in de vuurlinie. Als de verantwoordelijken voor openbare orde en veiligheid in hun gemeente, gaan zij immers voorop in de strijd. Verkuijlen: ,,Er kunnen meer bedreigingen komen als bestuurders zich actief bezighouden met ondermijning.’’

Naar aanleiding van de ernstige bedreiging van burgemeester Jos Wienen van Haarlem drong VVD-Kamerlid Antoinette Laan woensdag aan op een debat over ’burgemeesters die met de dood worden bedreigd’. Ze krijgt hiervoor steun van de hele Tweede Kamer, meldt haar woordvoerster Laura Huisman. ,,Het debat wordt zo snel mogelijk ingepland.’’

Doodsbedreigingen

De VVD vroeg overigens al in maart om dit debat. Aanleiding was toen een interview met Brabantse burgemeesters en oud-burgemeesters. Huisman: ,,Doodsbedreigingen zijn inmiddels net zo gewoon als het doorknippen van lintjes, werd opgemerkt. Dat zegt volgens ons iets over de mate waarin dit voorkomt en ook over de acceptatie.’’ Dat het geruime tijd duurt voor een aangevraagd debat wordt gehouden, is volgens Huisman heel normaal. ,,Driekwart jaar is voor de Kamer niet lang.’’

Bij een concrete dreiging wordt de beveiliging van een burgemeester bij voorkeur overgelaten aan de plaatselijke politie. In alle gevallen bepaalt de ernst van de dreiging het beveiligingsniveau. Het heeft er alle schijn van dat voor het bewaken van de burgemeester van Haarlem specialisten van de Dienst Bewaken en Beveiligen zijn ingeschakeld. Deze dienst beveiligt ook leden van het koninklijk huis en bijvoorbeeld Geert Wilders.

Uitsluitsel wil een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Noord-Holland niet geven. ,,Wij doen over de inzet van de maatregelen geen mededelingen.’’

Meer nieuws uit Nieuws

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.