Extra subsidie voor schouwburg Kampanje verdeelt coalitie

De schouwburg is op de goede weg, maar heeft nog extra subsidie nodig.
© Archieffoto
Den Helder

De coalitiepartijen zijn het nog niet eens over de gevraagde 3 ton extra subsidie voor schouwburg de Kampanje.

Het geld is voor 2019 nodig. De schouwburg heeft dan meer tijd om de bedrijfsvoering verder op orde te krijgen.

Onderdeel van de 300.000 euro is een reservering van een ton voor het op termijn vernieuwen van de theaterinstallaties. De rest is een tekort van 206.000 euro op de begroting. Wethouder Heleen Keur hield de commissie maatschappelijke ontwikkeling maandagavond voor dat het zakelijke deel van de schouwburg (o.a. restaurant en Key Keg café) zwarte cijfers draait. De bescheiden winst die daar wordt geboekt, vloeit naar het gesubsidieerde culturele deel.

De Stadspartij heeft ’ernstige bedenkingen’ bij het collegevoorstel. Volgens commissielid Loman wordt met extra subsidie een verkeerd signaal gegeven, omdat elders flink moet worden bezuinigd. Dat vinden ook de Seniorenpartij en oppositiepartij Gemeentebelangen. Beter voor Den Helder vindt dat een theater geen cateraar, zaalverhuurder of restaurant is. De schouwburg zou het met de 1.7 miljoen subsidie moeten doen, anders worden ondernemers die geen subsidie krijgen, oneerlijk beconcurreerd. De fractie wil een specificatie zien van alle kosten en inkomsten die het theater maakt, tot op personeelsniveau. En van de indirecte steun die de schouwburg krijgt, omdat andere gesubsidieerde organisaties en de gemeente daar vergaderen of recepties houden.

Wethouder Keur is dat niet van plan. Ten eerste omdat rekening gehouden moet worden met de privacy van de medewerkers. En ook omdat de gemeente dan ook inzichtelijk moet maken hoeveel geld gaat naar andere bedrijven waar ook zalen worden gehuurd of recepties worden gegeven.

CDA snapt coalitiepartners Seniorenpartij, BvDH en Stadspartij niet. Sacha Houtveen: ,,De gemeenteraad heeft extra subsidie gegeven voor 2017 en 2018. We wilden over extra subsidie voor 2019 pas praten als aan een aantal voorwaarden was voldaan. Nu de schouwburg aan al die voorwaarden heeft voldaan, moeten we doen wat we hebben toegezegd.’’ Vindt ook coalitiepartner VVD.

D66 is het eens met het CDA dat de spelregels niet tijdens de wedstrijd veranderd moeten worden. Die fractie gaat, net als ChristenUnie akkoord, omdat de schouwburg op de goede weg is.

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.