Hoe Stede Broec nóg beter kan

Tanja Koopen
Bovenkarspel

Stede Broec is een gemeente waar het goed vertoeven is. Waar het water breed doorvaarbaar wordt, waar inwoners inspraak hebben en waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Waar iedereen meedoet.

Die boodschap gaf de gemeenteraad gisteravond af bij de behandeling van het breed gedragen raadsakkoord 2018/2022, waar zowel coalitie als oppositie thema’s voor heeft aangedragen. Burgerparticipatie, goed wonen en werken, ouderenzorg. Iedere fractie heeft wel iets positiefs te melden, zo blijkt uit de ’pitches’. Maar, zoals CDA-voorman John Kok het verwoordt: het kan altijd beter.

En dan blijken er toch ook minpuntjes. Want is Stede Broec wel zo duurzaam, met een gemeentehuis dat een ’f’ scoort?

Nee dus, vindt PvdA/GL. Er is niet eens gescheiden inzameling van afval, aldus Yvonne Koopen. En ook het wagenpark kan duurzamer. Haar fractie vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven.

Het CDA dringt aan op een actiever sportbeleid. Zo moet er speciale aandacht komen voor De Kloet als verouderd sportcomplex. En wat te denken van de bouw van een nieuw sportcentrum?

Bovenaan ieders prioriteitenlijstje staat echter een nieuw subsidiebeleid, iets waar de raad al tijden op aandringt. Vandaar het breed gedragen amendement van PvdA/GL. Want, vinden ook GB en ODS: de raad bepaalt, en dus ook het tijdstip waarop het nieuw subsidiebeleid er ligt.Reden voor wethouder Lydia Groot om toe te zeggen dat het in de maak is. Maar ook nog wel even kan duren, het is immers een fikse klus en er wordt niemand voor ingehuurd. Dat brengt de raad bij het functioneren van het ambtelijk apparaat.

Meedenken

Kritisch punt van het CDA: dienstbaarheid. De fractie wil een pro actieve, meedenkende houding bij hulpvragen vanuit inwoners. Daar schort het nu nogal eens aan, aldus Kok. ODS is bezorgd over de noord-zuidverbinding. Jan Ettes; ,,We hebben een lang én breed probleem op verkeersgebied. We moeten iets.’’ Niet iedereen deelt zijn zorgen. De fractie vraagt ook aandacht voor het openhouden van de buitenhaven en het Vermeulenstrandje. Dat moet vooralsnog in gemeentelijke handen blijven, en dus toegankelijk voor Stede Broecers. De VVD voelt er weinig voor het gebied rondom de Kolk tot beschermd dorpsgezicht te maken en voelt helemaal niets voor een kerkenvisie. ,,Dat schept maar verwachtingen.’’

Kortom, er is nog wat werk aan de winkel. Zelfs in Stede Broec.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen