Vaker boete en Halt-straf na schoolverzuim in Heemskerk

Heemskerk

Vorig schooljaar hebben meer jongeren in Heemskerk een Halt-straf of een boete gekregen na schoolverzuim. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht.

Zestien keer is een proces-verbaal opgemaakt wegens ongeoorloofde afwezigheid, acht leerlingen zijn doorverwezen naar bureau Halt.

De laatste drie jaar is een duidelijke toename te zien. Volgens de gemeente komt dat doordat het verzuimbeleid op het Kennemer College en de Kennemer Praktijkschool aangescherpt is.

Overigens blijken veel leerlingen vaak te ziek zijn om naar school te gaan. Er zijn extra jongeren naar de schoolarts gestuurd.

In totaal zijn vorig schooljaar 189 verzuimgevallen gemeld bij de leerplichtambtenaren. Het ging om 39 leerlingen van een basisschool, 13 van een school voor speciaal onderwijs, 57 van een middelbare school en tachtig van een mbo-school.

Aansluiting

,,De overgang tussen vmbo en vmbo is nog niet goed’’, zegt wethouder Aad Schoorl.

,,We controleren in de eerste plaats nu beter of iedereen bij het mbo ingeschreven wordt, en wie wegblijft, wordt persoonlijk benaderd. De vmbo- en mbo-scholen doen ook meer om de aansluiting te verbeteren. Wat ook zijn vruchten afwerpt, is dat elke leerling recht heeft om op een school geplaatst te worden.’’

Vorig schooljaar waren vijf jongeren niet ingeschreven bij een school, minder dan het jaar ervoor. Het ging om vier jongeren met leerproblemen met een aangepast traject. De vijfde gaat dit jaar weer naar school.

Dit jaar heeft het luxe verzuim extra aandacht, vrijaf nemen zonder toestemming. De leerplichtambtenaren bezoeken de scholen daarom rond de schoolvakanties.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.