Strijd tegen kliko in Saendelft is nog niet gestreden

Kliko’s voor papier, plastic/blik en gft.© Archieffoto

Ron Amesz
Zaanstad

Het plan om kliko’s in Saendelft Oost te plaatsen is opgeschort. De gemeenteraad steunde donderdagavond een motie om de uitrol van het grondstoffenplan voor héél Saendelft tijdelijk te stoppen. Maar dit betekent nog niet dat de strijd van de actiegroep ’Geen afvalbakken in de tuinen van Zaanstad’ voorbij is.

De actiegroep verzamelde ruim vierduizend handtekeningen om plaatsing van kliko’s bij woningen in Saendelft Oost te voorkomen. De groep bezorgde bewoners bedacht ook alternatieven onder het motto ’Afval scheiden ja, kliko’s in de wijk nee’. Het burgerinitiatief leidde tot de afspraak dat de actiegroep wordt betrokken bij het ambtelijk overleg. Wethouder Sanna Munnikendam wordt wekelijks op de hoogte gebracht van de vorderingen. Vrijdagochtend had de groep weer overleg met de gemeente Zaanstad.

,,We zijn weer een stap verder”, zeggen Alex van Dam, Marloes Deeterink en Egberdina Smit. Hun uitgangspunt blijft een door de bewoners gedragen oplossing om het aanbod aan afval zo effectief mogelijk te scheiden. Het brede draagvlak vanuit de bewoners betekent bovendien dat er meer kans van slagen is als een proef wordt gedaan.

De gemeenteraad ging akkoord met een motie om de uitrol van de kliko’s (in het kader van het nieuwe grondstoffenplan dat in 2019 effectief moet zijn) uit te stellen. De structuur van de wijk Saendelft (met name Oost, maar in de motie wordt ook West betrokken) laat niet toe dat elke woning met gemak twee of drie afvalcontainers kan bergen. Saendelft is gebouwd en ingericht met ondergrondse afvalcontainers. Zelfs in koopcontracten van de woningen is opgenomen dat niet met kliko’s gewerkt hoeft te worden omdat er ondergrondse afvalcontainers zijn.

In de wijk zijn voorafgaand aan de controle op afvalscheiding ondergrondse containers verwijderd. De bewoners zien die juist graag herplaatst. Voor 22 terugplaatsingen zou 10.000 euro per stuk begroot moeten worden, plus extra kosten voor bestickering, voorlichting en ambtelijke kosten (circa een ton).

Met de gemeenteraad is nu afgesproken dat wethouder Munnikendam de technische en financiële consequenties op een rijtje zet en dat diverse scenario’s bekeken worden. Ze hoopt dat nog voor het zomerreces een besluit over een of meer pilots genomen kan worden.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.