Oostzaan gelooft weer in Over

Willemien Schenkeveld
Oostzaan

Met een nieuw management en een flinke financiële injectie is de ambtelijke organisatie van Oostzaan en Wormerland toekomstbestendig. Daar is de gemeenteraad van Oostzaan van overtuigd.

Over-gemeenten heeft een slechte tijd achter de rug. Wormerland en Oostzaan investeerden lang weinig in hun gemeenschappelijke ambtelijke organisatie, omdat ze wachtten of Landsmeer zich zou aansluiten.

Kortgeleden is tot een inhaalactie besloten, een nieuwe directeur aangesteld en een miljoen extra aan de begroting toegevoegd.

Zal dat genoeg zijn, vroeg Eelco Taams (PvdA) zich maandagavond wat bezorgd af. ,,Het is best een krappe begroting om alle ballen in de lucht te houden. En de provincie houdt ons met argusogen in de gaten.’’

In het allerergste geval dreigt verlies van zelfstandigheid voor Oostzaan. Dat, herhaalden veel raadsleden maandag nog maar eens, moet tot iedere prijs worden voorkomen.

,,Gelukkig is Oostzaan financieel gezond door de hoge opbrengsten uit grondverkoop. Nu komt het aan op daadkracht!’’, moedigde Teun Flens (CDA) de ambtenaren en het het college aan.

,,De provincie mag Oostzaan en Wormerland bovendien best wat credits geven voor het feit dat wij al zeven jaar geleden voor de troepen uit met Over-gemeenten zijn begonnen’’, vond Bert Jongert (GroenLinks).

’t Twiske

De raadsagenda, die vooral bestond uit het goedkeuringen van begrotingen en het benoemen van bestuursleden voor diverse gemeenschappelijke regelingen gaf weinig aanleiding voor opwinding.

Wel was er nieuws over goede ontwikkelingen in recreatiegebied ’t Twiske. Niet alleen is dit voorjaar duidelijk geworden dat zorgboerderij de Marsen door kan gaan, ook siepelt er meer nieuws naar buiten over de plannen van de ondernemer.

Zo lijkt er schot te zitten in de plannen om het grootschalig biologisch tuinieren her op te starten.

De Marsen moest in 2015 stoppen met een tuindersproject waarbij omwonenden konden aanhaken, omdat dit niet in het bestemmingsplan van Landsmeer bleek te passen. Het lijkt erop dat er nu serieus wordt gewerkt aan een bestemmingsplanwijziging.

Ook heeft de Marsen inmiddels een intentie-overeenkomst met zorginstelling Philadelphia over het creëren van een aardig aantal - mogelijk zelfs 24 - zorgwoningen.

Punt van zorg in ’t Twiske is het groenonderhoud. Werkom, de opvolger van sociale werkvoorziening Baanstede, heeft op dit moment onvoldoende groenmedewerkers om het gebied goed te onderhouden.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.