Woningen in Zaanstad verzakken door droogte

Willemien Schenkeveld
Zaanstad

Door de droogte verzakken woningen op houten paalfunderingen in Zaanstad. Al drie bewoners hebben gemeld dat hun huizen scheuren zijn gaan vertonen.

Door de aanhoudende droogte is het grondwaterpeil sinds het voorjaar 20 tot 30 centimeter gezakt en lager dan andere zomers. Het kritieke punt wordt bereikt waarbij funderingen droog komen te staan en het draagvermogen afneemt.

,,Daar zitten we nu tegenaan en op enkele plekken in Zaanstad is het al het geval’’, zegt een gemeentewoordvoerder. Tot nu toe hebben drie bewoners gemeld dat ze scheuren in hun huizen hebben gekregen.

De gemeente nodigt bewoners met dezelfde klachten uit om zich te melden bij het funderingsloket van Zaanstad. ,,Wat we eventueel kunnen doen is het plaatsen van meetboutjes om te monitoren wat er verzakt en of de woning veilig blijft.’’

De grondwaterstand hangt deels samen met hoe hoog het water in de sloten staat. Het Hoogheemraadschap houdt het oppervlaktewater hoog door grote hoeveelheden water in te laten vanuit Markermeer en IJsselmeer. Maar ook hangt de grondwaterstand af van regenval en de temperatuur. Hoe heter, hoe meer grondwater er verdampt, direct of via de bomen.

De gemeente heeft 200 kilometer buizen liggen om het grondwaterpeil in de openbare ruimte te reguleren, om bijvoorbeeld het verzakken van wegen en rioleringen te voorkomen.

Hier profiteren de woningen in de buurt ook van. Maar de gemeente is wettelijk niet verantwoordelijk voor het grondwaterpeil buiten de openbare ruimte. Deskundigen pleiten wel voor extra drainage- en infiltratiestelsels om het grondwater onder woningen op peil te houden. Dat kost alleen ontzettend veel geld.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.