Twiske: Hippe vogels of broedvogels?

1/2
Oostzaan

Hippe vogels of broedvogels? Wie geef je de meeste ruimte in Het Twiske. De meningen lopen uiteen: Is het een recreatiegebied of een natuurgebied? En de emoties lopen hoog op. Je bent voor óf je bent tegen. De een wil de festivals afschaffen, de ander ziet ze als inkomsten om te zorgen dat Het Twiske de broek kan blijven ophouden.

Het Twiske eet eigenlijk van twee walletjes. Het is een natuurgebied én een recreatiegebied. ,,Het unieke van Het Twiske is, dat dit het enige gebied in Nederland is dat officieel Natura 2000 gebied is, maar dus ook recreatiegebied. Dan krijg je vanzelf een spanningsveld’’, zegt Bernard Ebbelaar van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.

Lentekabinet

Over natuur valt te twisten. Zeker in een gebied dat is ontstaan door zandwinning halverwege de vorige eeuw. Maar als je het een beschermde status van Natura 2000 geeft, dan moet je daar wat mee. Zo wil de Zaanse vogelbeschermer festival Het Lentekabinet - dat net weer achter de rug is - graag verplaatsen naar een periode buiten het broedseizoen in de tweede helft van juni. ,,Ik ben er niet zo blij mee dat ze nu twee dagen mogen feesten en dat ze van zevenduizend naar veertienduizend bezoekers mogen groeien. Het is namelijk geen twee dagen verstoring voor de vogels want ze beginnen al een week tevoren op te bouwen en moeten het festival ook weer afbreken. Er zijn wel natuurtoetsen geweest die melden dat er hoegenaamd geen schade zou zijn, maar dit hoort niet in het broedseizoen te gebeuren.’’

Rustgebied

Ebbelaar signaleert nog zo’n merkwaardige botsing tussen natuur en recreatie: ,,De Stootersplas is een rustgebied voor vogels. Maar ze zinken er wel een bus in af voor duikers. Als er in de winter smienten rusten, dan gaan ze zo met 15.000 stuks op de wieken als er een bootje met duikers aankomt.

Helemaal afschaffen van alle festivals hoeft overigens niet van Ebbelaar: ,,Laatst lag ik weer in bed te stuiteren van de rampetampmuziek. Ieder zijn meug, ik kan wel wat hebben, maar ik heb het liever later in het jaar.’’

Bak herrie

Henk Wijkhuisen is programmamanager Recreatie Noord-Holland bij Het Twiske. Het recreatiegebied is volgens hem aan strenge regels gebonden voor festivals. ,,Er mogen drie evenementen per jaar plaatsvinden en die mogen samen maximaal vijf dagen geluidsoverlast veroorzaken. Dan is er inderdaad een bak herrie. Er wordt gemeten of de grenzen niet worden overschreden en ze moeten stipt om 24.00 uur stoppen.’’

,,Natuurlijk zijn we ons er van bewust dat het overlast geeft voor mensen die er in de buurt wonen. Maar de enige gebieden waar je dit soort festivals kunt organiseren, zijn zo langzamerhand de recreatiegebieden. Daarmee voorzien we ook in een grote behoefte van tienduizenden mensen die zo’n festival graag bezoeken.

De schade aan natuur valt volgens Wijkhuisen, die zelf al 43 jaar vogelonderzoek doet, enorm mee. ,,We hebben natuurdoelstellingen en moeten bepaalde vogelsoorten behouden en stimuleren. Weidevogels zitten amper in Het Twiske. We hebben wel een paar roerdompen en bruine kiekendieven in de rietlanden. Dat is ver van het festivalterrein. Die vogels hebben meer last van de vos die hun nesten leeghaalt dan van festivalbezoekers.’’

Harder zingen

Alles wat in Het Twiske wordt georganiseerd moet volgens Wijkhuisen eerst onderzocht worden. Is er kans op schade dan geeft de omgevingsdienst IJmond geen vergunning af. Het schijnt wel dat vogels in Nederland in de loop der jaren harder zijn gaan zingen vanwege het toenemende geluid. Ik sluit niet uit dat er bij een festival wel eens wat mis gaat, maar ik zeg met de hand op mijn hart dat de schade voor de natuur heel erg meevalt.’’

Schrappen van festivals heeft volgens Wijkhuizen grote financiële consequenties. ,,Als we de inkomsten van de festivals niet hebben, dan moeten de bijdragen van de partners in het recreatieschap misschien wel met het viervoudige omhoog.’’ Hoeveel de festivals bijdragen, mag hij niet zeggen, al wordt in de wandelgangen drie tot vier ton genoemd. ,,De recreatieschappen kunnen niet meer zonder. We hebben die festivals nodig om de zaak draaiende te houden. Anders moet de bijdrage omhoog en dat merk je dan strak weer in de ozb van je gemeente. Bovendien dupeer je ook heel veel mensen. Je hebt 360 dagen rust en 5 dagen herrie’’

Oliver Tan, voorzitter van Hart voor Het Twiske vindt dat festivals vooral moeten worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en niet als verdienmodel. ,,Wij zien het liefst kleinschalige evenementen om Het Twiske te kunnen houden zoals het is.’’ Wat hem betreft, valt er ook niet te tornen aan de vijf geluidsdagen en is uitbreiding met meer festivals uit den boze. ,,Nog liever zien we attracties zoals het klimpark dat op de plaats van de Blauwe Poort moet komen, dan festivals.’’

Afhankelijk

Sijas Akkerman directeur Milieufederatie Noord-Holland vindt het een slechte zaak dat de recreatieschappen afhankelijk zijn van festivalgelden. ,,Dan neem je geen goed afgewogen beslissing en laten ze zich al snel leiden door het geld.’’ Festivals kunnen wat hem betreft beperkt toegelaten worden in recreatiegebieden. ,,Maar dan buiten de broedgebieden en buiten Natura 2000 gebied. Je hebt niet alleen geluidhinder, maar ook effecten op de grond. In Het Twiske is ook veel veen en als je daar met grote machines op rijdt voor containers en podia of met duizenden mensen op danst, dan klinkt het in. Afgelopen weekeinde was het festival de Flying Dutch langs de Westrandweg. Daar zie ik de festivals liever dan in Het Twiske.

Meer nieuws uit Zaanstreek

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons