Gemeenteraad Den Helder is gek op roddel en achterklap

Den Helder

Een wethouder die ’het’ met ambtenaren doet, een fractievoorzitter die van trio’s houdt, een vrouwelijk raadslid met een wild verleden en wethouders en raadsleden bij wie sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

Buitenstaanders valt het al snel op: in Den Helder is het via roddel en achterklap beschadigen van mensen tot kunst verheven. In de gemeenteraad wordt daar volop aan meegedaan, ontdekte publicist en columnist (ook in deze krant) Chris Aalberts. Hij werkt aan een boek over de Helderse gemeentepolitiek en publiceert daarover alvast op de website ThePostOnline. Wie de lokale situatie niet kent krijgt daaruit al snel de indruk dat de stad bestuurd wordt door een gemeenteraad vol minkukels en opportunisten, die kiezers zaken beloven die ze nooit kunnen waarmaken.

In de jongste aflevering stelt Aalberts vast dat gemeenteraadsleden graag over elkaar roddels vertellen. De verhalen zijn soms seksueel getint of suggereren gebrek aan integriteit danwel vriendjespolitiek. ’Strafbare feiten suggereren, daar draaien Helderse raadsleden hun hand niet voor om’, stelt Aalberts vast op basis van het contact dat hij met politici had. De meeste beweringen over elkaar worden gedaan zonder een greintje bewijs of zonder dat het controleerbaar is.

’Ondanks dat niemand bewijs aanlevert voor al deze roddels zijn ze toch veelzeggend. Het tekent de verhoudingen van allerlei mensen die elkaar tot op het bot minachten en elkaar het licht in de ogen niet gunnen.’ Ongefundeerde beweringen blijven soms eindeloos rondzingen. Aalberts conclusie: ’Wat gek dat al deze mensen het onderling nooit eens kunnen worden over hoe het verder moet met Den Helder. Het ergste is: de meesten van hen komen na de aankomende verkiezingen waarschijnlijk gewoon terug.’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.