CDA-bestuursleden Beverwijk ontkennen nepotisme

© Foto ANP

Bart Vuijk
Beverwijk

De moeder van CDA-wethouderskandidaat Hanneke Niele zit in het Beverwijkse CDA-bestuur. In haar positie als partijbestuurder steunde zij het advies om lijsttrekker Cecilia van Weel te laten vallen, en haar dochter Hanneke Niele naar voren te schuiven als alternatieve wethouderskandidaat. Het CDA-bestuur ontkent dat hier sprake is van nepotisme.

Het gaat hier om Bep Reimes, de moeder van Hanneke Niele. Deze laatste wordt vanuit een positie van fractie-assistent ineens tot het wethouderschap geroepen. Bep Reimes werd er net als de rest van het CDA-bestuur mee geconfronteerd dat de grootste partijen VVD en GroenLinks het CDA alleen als coalitiepartner willen met Hanneke Niele als kandidaat-wethouder. Met lijsttrekker Cecilia van Weel als kandidaat konden de christendemocraten vier jaar de oppositie in, werd ze ondubbelzinnig duidelijk gemaakt.

Bep Reimes is verbaasd over de term ’nepotisme’, die nu in politieke kringen wordt gebezigd. Nepotisme is het begunstigen van familieleden door ze in hoge functies te benoemen. Het wordt veelal gelijkgesteld met vriendjespolitiek of corruptie.

Reimes: ,,Ik heb het er niet met haar over gehad. Haar kandidatuur voor het wethouderschap was een wens van twee andere partijen. Als zij niet mijn dochter was geweest, had ik overigens dezelfde keuze gemaakt. Het belang van het CDA gaat bij mij vóór de poppetjes.”

Voorzitter Hans Visser zegt hetzelfde. ,,De wens om Hanneke Niele wethouderskandidaat te maken, is geïnitieerd door andere partijen, niet door mevrouw Reimes. Er is een blokkade van die partijen gekomen op Cecilia van Weel, en daar hadden wij mee te maken.” Hij benadrukt nog eens dat het partijbestuur niets te vertellen heeft over de handelwijze van gekozen raadsleden of wethouders, en dat het bestuur dus officieel niets te maken heeft met het opstappen van Van Weel.

Laatste gevecht

Die laatste maakt zich inmiddels op voor een laatste gevecht: de CDA-afdelingsvergadering op 25 april. Op die dag zullen Cecilia van Weel en het verdeelde bestuur aan de 64 Beverwijkse CDA-leden verantwoording afleggen over de gang van zaken. Na die vergadering wil Van Weel haar partijlidmaatschap na 43 jaar beëindigen. In die 43 jaar is zij jarenlang raadslid en twaalf jaar wethouder geweest voor haar partij.

Van Weel noch Reimes willen reageren op de uitlatingen in deze krant van prominent CDA-lid Lex Schram, die woedend uit het partijbestuur is gestapt.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.