Raden SED willen ’stuur’ organisatie weer in handen

Tanja Koopen
Hoogkarspel

Een eigen onderzoek van de raden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland naar de voortgang en effectiviteit van het verbeterplan van de ambtelijke organisatie, moet de politiek weer aan het stuur krijgen.

Grootste punt van kritiek, woensdagavond tijdens het drieradenoverleg in het gemeentehuis van Drechterland, was het gebrek aan controle en het als raden onvoldoende de vinger aan de pols hebben. Dat mag niet weer gebeuren, onderstreepte met name CDA-voorman Marcel Koomen. Zijn voorstel om volgend najaar een extern bureau onderzoek te laten doen naar de voortgang van het nu voorgestelde verbeterplan kreeg de handen van de meeste fracties op elkaar.

Een aantal fracties stelde vertrouwen te hebben in het - vernieuwde - dagelijks bestuur, van wie voorzitter Ronald Wortelboer woensdagavond met de hand op de hart beloofde ’desnoods ieder kwartaal’ terug te koppelen. Toch overheerste het wantrouwen of met de gevraagde dertien miljoen en het verbeterplan de organisatie nu wél terug in het zadel wordt geholpen. Vandaar het - aangepaste - amendement, waarin nog wel ter discussie staat of voor één, drie of voor de volle vijf jaar het budget beschikbaar wordt gesteld

Vertrouwen

Vertrouwen en controle. Dat zijn de toverwoorden, waar het woensdagavond tijdens het drieradenoverleg in Hoogkarspel om draaide.

Hoeveel vertrouwen hebben de raden in het dagelijks bestuur én in het dertien miljoen euro kostende verbeterplan voor de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten? En hoeveel controle is nodig om te voorkomen dat de boel weer vastloopt? Heel veel, vindt Drechterland. En dus drongen vooral de fracties in deze gemeente aan op meer - eigen - onderzoek tijdens het proces, en ook op het in eerste instantie slechts voor een jaar beschikbaar stellen van het benodigde budget.

Een stukje minder, vindt Stede Broec, dat zichtbaar geneigd is zich te scharen achter burgemeester Ronald Wortelboer, die in zijn rol van voorzitter van het huidige dagelijks bestuur trachtte het vertrouwen terug te winnen door het boetekleed aan te trekken en toezeggingen te doen. Waarmee tegelijkertijd het cultuurverschil tussen de drie gemeenten zichtbaar werd. Want Enkhuizen maakte zich voornamelijk zorgen dat het nu benodigde budget niet nóg verder oploopt. Want dat geld heeft Enkhuizen eenvoudig niet meer.

Na de verkiezingen

Nadat de drie raden een week eerder uitgebreid uitleg kregen over het verbeterplan voor de ambtelijke organisatie, mochten zij daar woensdag hun politieke licht over laten schijnen. Waarbij Jeroen Broeders (PDL) meteen de vinger op de zere plek legde. Want: ’wat vinden we van het plan?’ ’Wat is onze ambitie?’ En: ’Hoe organiseren we het toezicht?’ Het woord ’fusie’ mocht niet in de mond genomen worden, maar Broeders nam wel een voorzetje met zijn voorstel om na de verkiezingen met de nieuwe raden nog eens te bespreken ’wat ons bindt’.

Zijn vurig pleidooi om vooralsnog slechts voor één jaar budget beschikbaar te stellen leek onhaalbaar. De SP in Enkhuizen omarmde dit volledig, maar veel andere fracties vrezen dat het verbeterplan dan niet uit de verf zal komen, wat de ambtenaren niet ten goede komt. En ook Wortelboer onderstreepte dat sowieso structureel zal moeten worden geïnvesteerd in de organisatie om daadwerkelijk iets te bereiken.

Diverse schorsingen over amendementen, eigen onderzoek en de wijze van financiering van het plan later bleek het toch nog een hele klus voor de politiek uit de drie gemeenten om op één lijn te komen, met het oog op de raden, die straks ieder afzonderlijk over het verbeterplan moeten beslissen.

Het besef was er wel dat slechts overeenstemming van alle betrokkenen over het verbeterplan de ambtelijke organisatie kan redden. Of dat ook daadwerkelijk haalbaar is zal de komende weken duidelijk worden.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen