Schagen trots op huishoudboekje

Richard Zut
Schagen

Met een overschot van 640.000 euro op een begroting van 112 miljoen euro kan de gemeente Schagen terugblikken op een financieel positief jaar 2017. De algemene reserve bedraagt inmiddels ruim 3,3 miljoen euro.

Wethouder financiën Jan Steven van Dijk is trots op het resultaat: ,,Bij de tweede tussenrapportage - in oktober 2017 - verwachtten we nog op een voordeel van 212.000 euro uit te komen. Het verschil ten opzichte van die raming is dus 428.00 euro.’’

Met name in het sociaal domein werd meer uitgegeven (686.000 euro). Daarentegen werd in het domein burger en bestuur een voordelig saldo van 979.000 euro behaald, onder andere door lagere salarislasten (153.000,-) en lagere exploitatielasten voor het in 2017 verbouwde gemeentehuis (135.000,-).

Van Dijk: ,,In 2017 hebben we strak gestuurd op het personeelsbudget waardoor we daar de taakstelling hebben gerealiseerd. Met het invullen van vacatures gaan we voor kwaliteit. De invulling daarvan duurt daardoor soms langer. Daarnaast waren we terughoudend met de inhuur van externen.’’

Het overschot van bijna 6,5 ton wordt verdeeld over vier in 2018 uit te voeren projecten: verplaatsing van de skatebaan Oudesluis (73.000 euro); slagbomen bij strandslagen (107.000); storting in de reserve aankoop kunstwerken (25.000) en nog een storting in de reserve Maatschappelijk nut van 435.000 euro.

Wel kondigt financieel wethouder Jan Steven van Dijk vanaf 2021 een tekort aan van 810.000 euro. ,,Daar moeten we dus dekking voor vinden. Waakzaamheid is geboden.’’

Wegenoverdracht

Dat dreigende tekort komt met name doordat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de wegen van de buitengebieden van voormalig Schagen en Zijpe aan de gemeente wil overdragen.

Van Dijk: ,,Onze bijdrage aan het Hoogheemraadschap is volgens hen niet kostendekkend, dus worden wij bij overname worden geconfronteerd met hogere lasten. Ook moeten wij straks extra inspanningen doen voor klimaat, regionale economie en kwetsbare groepen. Uitdagingen waar we ongetwijfeld met elkaar zullen uitkomen.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.