Heemskerk: ’Wij gaan geluidsmaatregelen variant A8-A9 niet betalen’

Heemskerk: ’Wij gaan geluidsmaatregelen variant A8-A9 niet betalen’
Heemskerk

De Heemskerkse raadsfracties zijn niet van plan te betalen voor extra geluidwerende maatregelen voor de Golfbaanvariant van de verbinding A8-A9. Eerst moet er een landschapsonderzoek voor de Heemskerkvariant op tafel liggen.

Dagblad Kennemerland meldde deze week dat Gedeputeerde Staten willen dat Heemskerk opdraait voor investeringen die de Broekpolder leefbaar houden als de Golfbaanvariant wordt gekozen als verbindingsweg A8-A9.

„Om precedentwerking te voorkomen”, aldus de woordvoerder van gedeputeerde Elisabeth Post.

Volgens GS zou de Golfbaanvariant mét de extra geluidsschermen gelijk of beter uit de bus komen dan de Heemskerkvariant op verkeersdoorstroming en leefbaarheid. Zonder de extra maatregelen worden echter geen wettelijke normen overschreden, stelt de woordvoerder.

Heemskerk Lokaal vindt dat GS voor hun beurt spreken. Emmy Lamers: ,,Er is, naar ik meen, in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten en daarin staat de Heemskerkvariant als voorkeursvariant.

Als Post dan plotsklaps handjeklap met de Provinciale Staten afspraken maakt voor de Golfbaanvariant, is dat zeer vreemd. Nu te focussen op de geluidsnormen lijkt een afleidingsmanoeuvre.’’

,,We moeten het eerst hebben over het landschapsplan voor de beide varianten, zodat er gelijke plannen met gelijke criteria liggen. Pas daarna gaan we het hebben over de geluidsnormen. De leefbaarheid van de Broekpolder hangt van meer dingen af dan de geluidsnormen. Daar wonen 11.000 mensen die veel last gaan krijgen.”

Ineke Jansen (Liberaal Heemskerk) is het hiermee eens. ,,Liberaal Heemskerk wil aan de hand van het landschapsonderzoek met betrekking tot de Heemskerkvariant een objectieve en eerlijke vergelijking kunnen maken met het Golfbaanalternatief; de leefbaarheid en daarmee ook het geluid. Aan de hand daarvan kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn.”

Crux

„Ik vind het niet zinnig om de kleur voor een auto te kiezen die niet is gekocht’’, stelt John van Nimwegen (CDA). Ook zijn partij ziet graag twee landschapsplannen, waarvan die voor de Heemskerkvariant de belangstelling van het CDA heeft.

D66 Heemskerk is niet van plan om te gaan betalen voor extra geluidswerende maatregelen voor de Golfbaanvariant. Zeker niet als er geen gelijkwaardig landschapsplan ligt voor beide varianten.

Mark Wouters: ,,In de Samenwerkingsovereenkomst staat een zinsnede over de bijdrage voor de Heemskerkvariant, of een andere variant die beter scoort op leefbaarheid en bereikbaarheid. En daar zit denk ik de crux.

GS kunnen wel zeggen dat de Golfbaanvariant gelijkwaardig scoort op leefbaarheid met extra geluidsmaatregelen, maar de methodiek en cijfers waarmee ze dat onderbouwen zijn volstrekt arbitrair als de twee varianten niet langs dezelfde meetlat worden gelegd.

Wat ons betreft ligt de verantwoordelijkheid voor het treffen van extra geluidswerende maatregelen bij GS. Als er wordt gekozen voor de uitwerking van de variant waaraan Heemskerk uitdrukkelijk de bijdrage niet aan gekoppeld heeft, is dat het logische gevolg.”

Eus Hes (PvdA): „Wij vinden dat de burgers geen hinder mogen ervaren van deze nieuwe verbinding. De provincie heeft de plicht een zo veilig mogelijke weg aan te leggen. ’Veilig’ houdt ook in dat er rekening wordt gehouden gezondheidsrisico’s voor de Broekpolder.

’Waar de grens niet is bereikt, kan die opgevuld’, lijkt Post te denken. Iedereen kan bedenken dat een weg op ruim 300 meter afstand minder geluidshinder veroorzaakt dan een weg op 25 meter. En geluidshinder is een bewezen veroorzaker van vele lichamelijke en geestelijke klachten. Post is verantwoordelijk voor de Golfbaanvariant en daarmee de gevolgen en noodzakelijke maatregelen.”

Meer nieuws uit Kennemerland

Lees hier de digitale editieVolg ons