Koninklijke onderscheiding voor Gerard van Nes uit Schagerbrug

© Foto Wilco Ettema

Marten Visser
Schagerbrug

Gerard van Nes uit Schagerbrug is zaterdagmiddag onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheiding werd hem uitgereikt door loco-burgemeester Ben Blonk tijdens de Algemene Ledenvergadering van het ZCBS (Zijper Collectie Beheer Systeem) in het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam.

Gerard van Nes krijgt de Koninklijke onderscheiding voor het opzetten en ontwikkelen van een software sytseem, het ZCBS systeem. Nationale en kleine culturele instellingen en historische verenigingen kunnen hierdoor hun (kunst)collectes via een beeldbank aan het publiek presenteren.

Gerard van Nes is in 2000 als vrijwilliger gestart bij het Zijper Museum. Hier kreeg hij te maken met de problematiek van het registreren en publiceren van grote aantallen objecten en foto’s.

© Foto Wilco Ettema

De Niestadt collectie van meer dan 80.000 foto’s, moest worden vastgelegd in een digitaal systeem.

Dit was de aanzet om zijn ’ontwerp digitale beeldbanken’ te starten. Zijn ideaal was om de door hem ontwikkelde software gratis beschikbaar te stellen aan niet-commerciële culturele instellingen, zoals musea en historische genootschappen. Dit is hem uitstekend gelukt.

Op 22 mei 2006 werd door Gerard van Nes het Genootschap ZCBS (Zijper CollectieBeheer Systeem) opgericht. Instellingen die de ZCBS sofware actief willen gebruiken kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ZCBS lid worden en toestemming krijgen om de software te gebruiken.

Het doel van ZCBS is tevens het verkrijgen van kennisuitwisseling tussen de deelnemers. Inmiddels gebruiken er meer dan 70 instellingen en musea in Nederland het systeem. In 2011 stopte Gerard van Nes bij het Zijper Museum en ging verder met het uitbreiden van het ZCBS.

Om het ZCBS ook voor de toekomst te borgen, werd op 9 maart 2012 officieel de Vereniging Genootschap ZCBS opgericht.

Zijn onbaatzuchtige inzet voor cultureel en historisch Nederland, die door zijn ontwikkelde software meer bekendheid kreeg, heeft ertoe geleid dat hij wordt onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.