Innovatieprijs voor onderzoek bij RZI naar medicijnresten in water

Van onze verslaggever
Wervershoof

Het onderzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) bij de rioolzuivering in Wervershoof naar betere manieren om micro-verontreinigingen uit het water te zuiveren, heeft een landelijke prijs verdiend. Het onderzoek heeft de Waterinnovatieprijs gekregen.

Het schap doet dit onderzoek samen met waterleidingbedrijf PWN. De prijs wordt door de Unie van Waterschappen uitgedeeld aan projecten die het water nog beter kunnen schoon houden. Het project heet ‘Ge(o)zond Water’ en krijgt de Waterinnovatieprijs 2017.

Volgens de jury is de proef bij de RZI in Wervershoof van groot belang, omdat door een betere filtering van het afvalwater dit het probleem bij de bron aanpakt, namelijk voordat het water weer wordt geloosd. In dat water zitten nu nog veel micro-vervuilingen, bijvoorbeeld medicijnresten die in het rioolwater verdwijnen.

Geschoond

In Wervershoof staat een proefinstallatie. Daarmee wordt ook geëxperimenteerd met het bewerken van afvalwater met ozon, en membraanfilters. De opzet is dat het afvalwater dat - eenmaal geschoond - weer via het oppervlaktewater op het IJsselmeer wordt geloosd, veel schoner is dan nu. Naast medicijnresten wordt ook geprobeerd hormoonresten uit het afvalwater te halen.

En juist dat IJsselmeer is voor het Provinciaal Waterleidingbedrijf (PWN) van enorm belang, omdat bij Andijk dat water weer wordt gebruikt om te bewerken voor drinkwater.

Bron

,,Het IJsselmeer is niet alleen onze belangrijkste bron voor de drinkwatervoorziening van Noord-Holland”, vertelt Joke Cuperus, directeur van het PWN. ,,Het heeft ons in al die jaren dat we gebruik maken van dit water, heel wat hoofdbrekens gekost om hiervan betrouwbaar en gezond drinkwater te maken. En die hoofdbrekens hebben ook mooie drinkwatertechnieken opgeleverd.”

De gezamenlijke aanpak van het schap en het PWN om te onderzoeken of ook de allerkleinste verontreinigingen uit het afvalwater kunnen worden gefilterd, heeft daardoor ook een grote landelijke betekenis. De hoop is dat nieuwe geavanceerde technieken dat zuivere water nog dichterbij kunnen brengen.

In 2020 is het huidige onderzoek afgerond. Daarna wordt de nieuwe installatie op proef neer gezet, aldus het Hoogheemraadschap.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen