Waterschap wil vrijstelling van bouwleges aan gemeenten

Johan Moes
Monnickendam

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil geen bouwleges meer betalen aan gemeenten waarin het projecten uitvoert.

Als gemeenten afzien van het heffen van bouwleges voor projecten ten behoeve van waterbeheer, kan de stijging van de waterschapslasten voor burgers beperkt blijven.

Dat schrijft HHNK in een brief aan de gemeenten in haar werkgebied, de provincie Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Ook de gemeente Waterland heeft de brief ontvangen. In die gemeente staat een aantal grote projecten van HHNK op stapel, waaronder de bouw van een nieuw gemaal langs de N247 en de vervanging van gemaal De Poel aan de Waterlandse Zeedijk.

Voor het afgeven van bouwvergunningen vraagt de gemeente leges. De hoogte daarvan is afhankelijk van de bouwkosten. Bij de bouw van een gemaal gaat het al gauw om miljoenen euro’s en dus kunnen de legeskosten ook flink oplopen.

Die kosten worden doorberekend in de waterschapsbelasting die inwoners betalen. Om te voorkomen dat die lasten blijven stijgen, vraagt het hoogheemraadschap om vrijstelling van de bouwleges. ,,Wij streven ernaar de stijgende kosten voor de veiligheid en waterbeheer voor burgers en bedrijven te beperken.’’

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.