Leihoek bij Petten wordt door aanleg nieuwe kleinputten vogelparadijs

Een opspringende tureluur, straks ook te gast in de Leihoek.© Foto Gerard Bos

Martijn Gijsbertsen
Petten

In opdracht van Natuurmonumenten is aannemer K. Dekker Bouw & Infra uit Krabbendam/Warmenhuizen gestart met de aanleg van nieuwe kleiputten in de Leihoek bij Petten.

Doel van het project is van het gebied, circa vier hectare grasland aan de noordzijde van de Harger- en Pettemerpolder, een aantrekkelijke plek voor vogels en vogelaars te maken.

Bontbekplevieren

De verwachting is dat visdieven, tureluurs, bontbekplevieren en kluten zich voortaan regelmatig in het toekomstige vogelparadijs laten zien.

De natuurorganisatie laat de Leihoek - tussen de Hondsbosscheweg en Hondsbossche Zeewering - gedeeltelijk afgraven, zodat er plasjes van tien tot twintig centimeter diepte ontstaan.

,,In totaal gaat het circa om vijftienduizend kuub grond’’, aldus Marcel Groot, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten. Een ander deel wordt geplagd, de rest blijft grasland.

Eilandjes

Op die manier ontstaat er een aantrekkelijk gebied voor broedende, foeragerende en trekkende vogels.

Met water, eilandjes en zilt grasland, waar veel zulte (zeeaster) voorkomt.

Omdat kustvogels niet van riet of hoog gras houden, wordt op sommige nieuwe eilanden een schelpenlaag aangebracht om begroeiing tegen te gaan.

De plas biedt vogelaars een nieuwe mogelijkheid om makkelijke vogels te spotten.

Broedgebied

Het project is vergelijkbaar met het al langer bestaande gebied de Putten aan de rand van de polder, dat met name voor grote sterns een aantrekkelijk broedgebied is gebleken. Dit jaar zijn daar meer dan drieduizend broedende paartjes geteld.

De werkzaamheden in de Leihoek zijn naar verwachting begin oktober afgerond.

Zodra het gebied is ingericht, zal de nieuwe naar bekend worden gemaakt die door Leiwegbewoners is bedacht.

Hoeveel het project kost, wil Natuurmonumenten nu niet prijsgeven. Vogelbescherming, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie dragen bij in de kosten.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.