’Verkeersdrempel bij kruising Schout en Schepenenstraat Den Helder is wenselijk’

’Verkeersdrempel bij kruising Schout en Schepenenstraat Den Helder is wenselijk’
© Cyclomedia
Den Helder

Veel bewoners van de wijk rond de Schout en Schepenenstraat in Den Helder maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun buurt. Te veel auto’s gebruiken de wijk in De Schooten als racebaan, zo is de ervaring van veel inwoners.

,,De roep om een dertig-kilometerzone en maatregelen op de kruising van de Schootenweg en de Schout en Schepenenstraat is luid en duidelijk’’, meldt Harry Scharloo.

Scharloo is voorzitter van Bewonersbelangenvereniging Samen Sterker (BVS) in De Schooten.

Vier weken geleden heeft hij op verzoek van de Helderse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) een enquête verspreid onder zeshonderd verschillende adressen met vragen over de verkeersveiligheid. Honderd gezinnen vulden de vragenlijst al in.

,,Wij zijn als BVS al drie jaar bezig met het vraagstuk hoe we de wijk wat veiliger kunnen maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten’’, aldus Scharloo.

,,Nu wilden we de problemen goed in kaart brengen. De gemeente Den Helder start een project waarbij ze medewerking vragen van de bewoners voor de herinrichting van deze buurt. De uitkomsten van de enquête geven we volgende week aan Cees Kooy, de gebiedsmanager van de gemeente Den Helder.’’

De aanbevelingen waren divers en soms ook onrealistisch, erkent Scharloo. ,,Flitspalen en politiecontroles in een woonwijk zorgen niet voor het gewenste effect. Dat vinden wij al te ver gaan; waarschijnlijk ook de politie, VVN en de gemeente Den Helder. Ook afgeschermde fietspaden zijn lastig aan te leggen omdat de ruimte daarvoor ontbreekt.’’

,,Er zaten ook suggesties bij die wel hout snijden’’, vervolgt Scharloo. ,,Bijna alle geënquêteerden vinden de kruising van de Schootenweg en de Schouten en Schepenenstraat gevaarlijk. Die plek vraagt om maatregelen. Dat kunnen stoplichten zijn, maar vooral een verkeersdrempel is zeer wenselijk. Dan trappen de automobilisten het gaspedaal minder diep in.’’

Ook het terugbrengen van de maximumsnelheid van vijftig naar dertig kilometer per uur is een maatregel die Scharloo toejuicht. ,,Het is een woonwijk en waarom zou dat niet een dertig-kilometerzone kunnen zijn?’’

Meer nieuws uit Den Helder e.o.

Lees hier de digitale editieVolg ons