Inspectie blijft alert op Veilig Thuis

Paul Gutter
Alkmaar

De Inspectie voor de Gezondheidszorg blijft Veilig Thuis Noord-Holland Noord voorlopig extra in de gaten houden. Dat meldt de inspectie aan de GGD Hollands Noorden, waar Veilig Thuis onder valt. Het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling werd in april onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de wachtlijst met 200 personen te lang was.

In 2017 kreeg Veilig Thuis zo’n 2400 meldingen binnen, waarbij de wachttijd opliep tot gemiddeld 2,5 maanden. De directie weet dit probleem aan een groeiend aantal klanten, hoog ziekteverzuim en moeilijk vervulbare vacatures. De inspectie - hierover al langer met Veilig Thuis in gesprek - besloot in april tot verscherpt toezicht, omdat er onvoldoende vertrouwen bestond dat de instantie de problemen tijdig zou kunnen oplossen.

Op 11 juni ging de inspectie onaangekondigd langs bij Veilig Thuis, waarbij gesproken werd met directie, management, uitvoerend medewerkers, een gedragswetenschapper en vertrouwensartsen. Door technische problemen kon de inspectie op deze dag geen dossiers raadplegen. Niettemin concludeerde de inspectie dat sinds medio april resultaat geboekt is met de wachtlijsten. Nieuwe meldingen worden nu in 97 procent van de gevallen binnen vijf dagen opgepakt.

Dat is positief, zeker omdat het aantal meldingen de afgelopen tijd verder is gestegen. De wachtlijst van te onderzoeken zaken is hierdoor ook toegenomen. Weliswaar een verwachte toename, maar daarom niet minder zorgelijk omdat hierdoor ook de werkdruk verder toeneemt.

Extra geld

En zo ziet de inspectie meer beren op de weg. Zo is nog onduidelijk of de gemeenten instemmen met extra geld voor het wegwerken van de wachtlijsten en is het ziekteverzuim - hoewel flink gedaald - nog steeds hoog. De werkdruk blijft een probleem, ondanks de inzet van extra personeel. Dat geldt ook voor gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Ondertussen neemt het aantal meldingen nog steeds verder toe. Voor een deel komt dit door een inhaalslag van de politie, maar een veel groter deel is onverklaarbaar. Daarom wil de inspectie hierover zo snel mogelijk een nadere analyse van Veilig Thuis.

Het Meerjarenplan 2018-2020 dat Veilig Thuis heeft aangeleverd zit volgens de inspectie nog vol hiaten. De focus richt zich vooral op de bestaande problemen en uitdagingen, niet hoe deze zijn ontstaan. Ook is de financiering niet volledig gedekt en is de personele invulling onduidelijk. Eind augustus wil de inspectie met Veilig Thuis in gesprek over hoe deze en andere doelstellingen alsnog kunnen worden gehaald. Voor die tijd zal de inspectie Veilig Thuis nog een aantal malen bezoeken, zowel aangekondigd als onaangekondigd.

De GGD laat in een korte reactie weten de bevindingen van de inspectie te onderschrijven. ,,We werken aan de verbeterpunten die zijn aangedragen en dat doen we in afstemming met de gemeenten in Noord-Holland Noord’’, aldus GGD-woordvoerder Derk Burger.

Meer nieuws uit Alkmaar

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.